Antal företagsbyten i aktiva fonder under corona?

Vad tror/vet ni?

Byts företagen i de aktiva fonderna generellt ut oftare nu under pandemin med en mer volatil marknad än förut när världsläget var mer stabilt/normalt? Kanske för att det händer mer, företagen påverkas och förändras mer nu från vecka till vecka, och de gör detta för att försöka slå index. Alltså köper och säljer mer nu i sina fonder.

Eller gör de kanske färre förändringar och sitter still i båten just för att det är så volatilt nu.

Är en kris som nu med en mer volatil marknad bättre eller sämre för aktiva fonder generellt? Vad säger forskningen? Känns spontant som att de skulle kunna försöka göra fler affärer i fonden när det är så volatilt. Eller så är detta tvärtom ännu svårare för dem att då göra bra affärer.

Om du läser halvårsberättelsen för den fond du är intresserad av kan du se omsättningshastigheten av innehaven. Om halvårsrapporterna har kommit ut Dvs.

De kan du hitta antingen på fondbolagets hemsidan eller på morningstar på fondens sida under dokument.

 

Jag tror aktiviteten varierar stort bland de aktiva fonderna. Vi har både dolda indexfonder och verkligt aktiva fonder.

Kolla även nyckeltalet active share för att se hur aktiva de är.

Ibland sker sektorrotationer på marknaden som aktiva förvaltare kanske hakar på om det är tillåtet enligt deras mandat.

 

Aktiva fonder kräver en del research.