Är fluktuerande bostadspriser ett problem, givet att man har råd just nu?

Började en diskussion med några vänner men vi nådde inte konsensus. Hoppas på kloka forummedlemmar som vill vara med och bolla!

Frågeställning: Givet att du har råd att köpa en bostad idag, spelar det någon roll vilken riktning bostadspriserna tar på sikt?

Scenario 1
Om du köper en bostad idag och bostadspriserna fortsätter att öka kommer du vara med på resan upp. Din bostad kommer öka i värde och vid försäljning kommer du ha mer pengar än du hade vid initialt köp. Vill du flytta kommer allt vara dyrare, men du borde ha samma köpkraft som du hade innan.

Om du inte vill sälja borde du vara likgiltig inför prisförändringarna, eller?

Scenario 2
Om bostadspriserna sjunker kraftigt kommer du eventuellt ha en orealiserad förlust i bostaden, så här finns ett problem om du av någon anledning behöver sälja. Du kan finna dig i en situation där du är skyldig banken 3 MSEK men din bostad inbringar bara 2 MSEK vid försäljning.

Skulle du vara i en situation där du betalt av ditt lån till den grad att bostadens nya värde fortfarande är högre än lånet borde det inte vara så farligt med en prisnedgång. Eftersom marknadens priser sjunkit borde din relativa köpkraft vara lika god som innan?

Om du däremot inte behöver/vill sälja och prisnedgången inte påverkar din ekonomi i övrigt (arbetslöshet, etc.) borde det (som i Scenario 1) inte spela någon roll vart priserna går?


Scenario 1 innebär att du – varje månad – betalar lite mindre till banken än vad din bostad egentligen är värd; medan Scenario 2 är tvärtom. Det kostar lite mer att bo i bostaden än vad det hade gjort om du köpt den “idag”. Det kan ju kännas surt om man “bor dyrare än man hade kunnat göra”.

Finns det något mer att beakta?

Båda scenarier är lite uppbyggda av att du köper en liknande bostad som den du bor i.

Ska du flytta till något dyrare spelar det helt klart roll - antingen så saknar du kontantinsats, och då behöver du höga bostadspriser för att få ut mycket för din bostad.

Eller så är det hur mycket du får låna hos banken som begränsar (eller amorteringskrav), men du har kontantinsatsen. Då vill man väl kanske inte att bopriserna stuckit för mycket.

Själv ser jag nästan bostaden skild från min privatekonomi. Jag har ett stort värde och skuld bundet i bostaden som jag kommer flytta med till nästa bostad, fram över och för evigt. Typ.

Jag tänker på vad månadskostnaden blir och jämför om jag tycker det är värt det. Vad köpeskillingen är eller vad jag kan sälja för är lite mindre viktigt. Dock försöker jag framtidsplanera lite - flytta till något där jag kan tänka mig bo i 10 år ifall marknaden dyker och jag således blir inlåst i mim bostadsrätt.

Bara om jag genast tänkt köpa en minst lika dyr bostad på samma marknad.

Scenar 2. En prisnedgång kommer troligen av en kraftig höjning av räntan och/eller ändrade skatteregler för villor/bostadsrätter.

Du tappar alltså i relativ köpkraft, ju högre lån desto sämre blir det.

1 gillning

Ett tredje scenario som man kan spekulera i är om en viss form av boende blir mindre attraktivt pga ändrade regler eller skatter. Tex att man slopar taket på fastighetsskatten. Elkostnader skulle också kunna dra iväg av miljöskäl vilket kan göra viss uppvärmning orimligt dyr. Som Nestor skriver är själva skälet till nedgången en viktig faktor som kan påverka.

Men prisfall slår för individuella objekt ändå olika, dvs att en nedgång kan bli svagare/starkare beroende på vilket objekt det rör sig om. Statistiken berättar ju bara om genomsnittet. Attraktiva objekt står sig bättre är min erfarenhet från tidigare dippar. Drömboenden blir aldrig på rea…

2 gillningar

Jag tycker en nyckel till frågeställningen ligger i begreppet ”har råd”. Om du inte klarar en prisnedgång på 20-30%, hade du egentligen råd då? :slight_smile:

Nu är jag inte riktigt med.

Du menar att om jag köper en bostad värd Kv SEK för Kk SEK och har ett lån på 0.85*Kk, så har jag egentligen inte “råd” med bostaden om jag inte klarar en prisnedgång som gör att bostadens värde Kv' sjunker till 0.7*Kv?

Det har du med stor sannolikhet. Kruxet är om du drabbas av sjukdom eller skilsmässa och tvingas sälja. Då kan du få problem om boendepriserna har sjunkit.

Hur stor den risken kan vara, är givetvis väldigt individuellt.

Nej. Om du inte klarar ett högst sannolikt scenario utan att få ekonomiska problem så hade du nog inte råd från början, även om banken var villig att låna ut pengar till dig.