Arvsvinst försvinner vid flytt från pensionsförsäkring

Jag tänkte öppna en privat pensionsförsäkring hos Avanza (för att flytta över en gammal individuell tjänstepension) och läste följande i deras villkor:

Flytt av Pensionsförsäkring från Avanza Pension
Vid flytt av pensionsförsäkringar utan återbetalningsskydd kommer försäkringskapitalet att minskas med den av Avanza Pension tilldelade arvsvinsten.
Är det inte konstigt att förlora sin arvsvinst om man senare vill flytta från Avanza? Under tiden man har haft sin pensionsförsäkring hos Avanza har man ju tagit en risk att efterlevande inte får ta del av eventuell utbetalad tjänstepension om man avsäger sig återbetalningsskydd. Vet ni hur andra bolag gör?