Att ”förstå” bolag

Uppfattar att det är närmast empiriskt men det går givetvis att hitta undantag. Normalt när t.ex. tillväxtbolag är högt eller lågt värderade så gäller det den absoluta majoriteten av tillväxtbolagen. Om du har koll på någon forskning som visar något mer exakt i frågan så får du gärna länka till den.

Att börsen tenderar att överreagera gällande både positiva och negativa saker är en annan sådan där generell notering.

1 gillning

Jag förväntar mig att du presenterar stöd för att under/övervärdering är huvudsakligen sektorvis.

Inte hört talas om att det skulle vara så nån gång tidigare.

Jag tror vi i så fall behöver specificera vad vi menar med över/undervärdering. Den bedömningen kan ju göras på olika sätt. Däremot är det tydligt att mycket av vad som händer gällande olika aktiers värderingar styrs av övergripande trender, inte bara hur det i praktiken går för det specifika företaget.

1 gillning

Har du nåt stöd för detta påstående?

Det är empiriskt enkelt att notera. Det syns i börskurserna på daglig basis. Jag lägger ner den här diskussionen nu.

1 gillning

Nej det är inte empiriskt enkelt att notera. Det är din åsikt.

Föreslå då gärna en alternativ tolkning av hur börsens rörelser bör förstås.

Omvärlden förändras, därmed förändras vad folk är beredda att betala för olika företag.

Omvärlden eller “övergripande trender” är i min värld två ord för samma sak. Sedan finns också “långsiktiga trender” som är något annat.

1 gillning

Nej, det är inte samma sak. Trend är koppling över tid (om än kort) mellan rörelser.

Men oavsett det så säger det absolut ingenting alls om felprissättningar (över/under). Vilket var ditt ursprungliga påstående. Det korrekta priset kan fluktuera utan felprissättningar baserat på omvärlden.

Jag har tänkt på det här utifrån antagandet att man inte kan förutspå marknaden. Om det stämmer, hur stor roll spelar då hur mycket man kan förstå bolaget? Men om man tror att man kan prestera bättre än marknaden å andra sidan då förstår jag att det blir relevant.

Nej, felprissättningar är något annat. Det är svårt att prata om felprissättningar gällande fluktuationer. För att något ska kunna rimligt väl sägas vara fel måste ju avvikelsen vara mer betydande.

Det finns en koppling mellan rörelser i form av att bolag som hör till samma kategori tenderar att röra sig på liknande sätt.

1 gillning

Ditt ursprunliga påstående var ju gällande felprissättningar (över och/eller under):

Vilket jag inte delar uppfattningen om alls.

Jag tänker att det minst måste vara på nivån att man hittar fel i andras analyser av bolaget. Innan man gör det så var man ju inte läst in sig på bolaget. Se tex Storskogen-tråden där vi rättade Affärsvärlden, vi har gjort egna analyser som ifrågasätter andras analyser och bättre stämmer överens med faktiskt historiskt utfall (tex tillväxttakt).

Problemet du alltid sitter med - som vi gör nu - är: ”Vad är det jag inte vet?” / ”var lurar jag mig själv?” / ”vad vet andra som jag inte vet?”.

Att läsa årsredovisningen är egentligen bara det första steget, lite en hygienfaktor. Om jag tar mig själv med Storskogen igen - ingen garanti för att jag har rätt - men jag har pratat med folk som blivit uppköpta av storskogen, jag har hjälpt ett företag att bli uppköpt, jag har pratat med konkurrenter till Storskogen och jag upplever att jag fattar affärsidén och jag har investerat i liknande bolag tidigare etc.

Men ”hittills ” har jag inte fått betalt för det, tvärtom ligger jag ju back på positionen. Så jag tror att det handlar om att bygga upp en intuition baserat på mycket nedlagd tid, kontextuell förståelse och sedan vänta tills oddsen är på ens sida.

Går det göra i alla företag? Nej. Är det en garanti för att man kommer lyckas? Nej. Kommer man få en bättre avkastning än index över tid? Sannolikt inte. Rekommenderar jag det? Nej (undantag som hobby)

Bra fråga och ämne som även jag funderat på. Tyvärr har jag inget bra svar men min känsla och uppfattning (utan något bevis alls) är att många bolag och deras aktiekurser inte alls kan förklaras på ett 100%-igt logiskt sätt utifrån att du har förstått bolaget på ett perfekt sätt. Och då menar jag aktiekursen på i princip daglig basis.

Det man möjligtvis kan säga är att man kanske bör förstå på hög nivå vad bolaget sysslar med och hur de tjänar pengar så man inte blir förvånad när ett bolag helt utan intäkter går i konkurs och därmed förlorar du dina pengar.

Det är vanligt att folk “gifter sig” med sina innehav och tror på dem alldeles för länge. Jag är tvärtom, jag låter kursutvecklingen/trenden övertyga mig och om trenden inte är positiv på så säljer jag utan att blinka och byter till något annat.

Frågan jag ställer mig är om det alltid varit så eller har det blivit svårare och svårare att förstå börsen, företagen och kurserna på senare år? Min känsla är att sedan vi växt in i informations-samhället där all information sprids blixtsnabbt så blir det hopplöst att hänga med som småsparare. Jag kan inte tänka mig att det var så på ex 50-talet och då gav det kanske bättre betalt att göra analysen av bolag och därefter ta sina köp/sälj beslut?

Vet inte, men on jag ska spekulera så finns det ett visst problem med för mycket information. Jag upplever att det finns många små bolag som följs av en eller ingen analytiker. Där finns det möjligheter. Men för att följa ett bolag krävs mycket tid. Jobbar man heltid som förvaltare/analytiker brukar man säga att man hinner följa 8 - 15 bolag.

Återigen handlar det om att leta efter de ställen där marknaden är mindre effektiv. Stor skillnad tex på svensk småbolagslista och amerikanska SP500.

2 gillningar

Själv har ja fullt upp att förstå sig på ett så stor index som s&p 500. Växlar +/- 2 % varje dag. :joy:. Behöver inte ha mer spänning i portföljen för att det ska vara roligt på börsen. Har fullt upp med “stabila” Global indexfonden. :+1:. Tillräckligt för att känna sig både nöjd och missnöjd varannan dag @janbolmeson :grin:.

2 gillningar

Om din läkare säger att du skall få ligga ner på bordet i rostfritt stål samtidigt som han erbjuder dig ett par vita piller och en stor spruta för att sova sött under tiden så kan du ju antingen lita på honom, köpa hela konceptet och hoppas på det bästa

’- eller -

Ta reda på exakt varför du skall sövas, vad han skall göra, hur han räknat ut antalet piller du skall ta, vilken verksam substans de innehåller, möjliga biverkningar, komplikationer efter proceduren osv.

Många tar de vita pillren och köper aktier därefter…

2 gillningar