Attefallshus - hur mycket höjs värdet på tomten?

Kan bygga Attefallshus och ta ut hyra på 10900kr/månad. Värdet på tomt inklusive villa idag är ca 6 000 000kr. Hur mycket höjer Attefallshuset värdet?

Attefallshuset har permanent/året om standard. Och är på 30kvm. Kostar 750 000kr att få helt färdigt.

Det är ju ingen exakt vetenskap, men tänker ungefär kostnaden för attefallshuset - slitage allteftersom det används. Och det är ju inte tomtvärdet som ändras, den har ju fortfarande samma egenskaper med läge och storlek etc. Någon som köper tomten utan attefallshuset kan ju sätta upp ett själv för 750k, så värdeökningen måste ligga under det.

Hej!

Det går inte att veta i förväg om ni skulle få mer för en fastighet om ni bygger ett attefallshus på den, det beror helt på om de som är intresserade av att köpa huset ser det som en tillgång. Det är möjligt att en köpare bara skulle se attefallshuset som en belastning och faktiskt betala mer om det inte fanns.

Håller med, värdet på själva attefallshuset är väl att se som ett maxtak för hur mycket mer någon skulle betala för hela fastigheten, dvs tomt+byggnader.