Avanza Global och Avanza Emerging Markets - Fördelning för marknadsvikt

Hej,

Hur stor andel Emerging markera behöver man komplettera Global med för att få en korrekt marknadsviktad portfölj likt msci acwi?

Cirka 13-14% om man jämför viktningen i msci acwi här:


Med Avanza global här:

2 gillningar

Tack, fick det till ungefär 13,1519274376417% vid lite snabb huvudräkning. :slight_smile:

2 gillningar

Japp, på ett ungefär sådär :stuck_out_tongue: Dock fick jag närmare 13.7% om jag utgick från viktningen i EM. Så nånstans där blir nog bra. Jag rekommenderar 13.49354395354385988475937593745973753% avrundat till 3 signifikanta nuffror.

1 gillning

Glöm inte att ombalansera varje dag.

11 gillningar

Hur ofta ändras MSCI ACWI? Borde man inte sätta upp en modell som tar fram en korrektionsfaktor mellan uppdateringarna av indexen. Som man nyttjar dagligen för att korrigera EM vs Global?

Varning! Spår av ironi kan förekomma i detta inlägg. :slight_smile:

1 gillning

Att propå överkurs, vad är den mest uppdaterade & pålitliga källan om man vill veta alla länders nuvarande totala market cap, helst i procent?

Helst i procent?
Då är det väl ingen match face palm
BNP i landets lokala valuta är en mycket mer utmanande lista att jobba med :grin:.

Är BNP inte nåt helt annat än marknadsvärde? Min tanke är att det blir lättare med en lista med den lokal valutan eftersom valutakurserna ändras hela tiden, men då kan man ju inte jämföra dem.

Här försöker man göra sig lite rolig, men så har man först lite otur närman tänkte, klart att BNP inte har något att göra med värdet på börsen för ett land, vilket jag antar är det man jämför när man tittar på ett lands vikt och värde.
Sen hade jag eventuellt lite tur i oturen när jag föreslog att det skulle vara i landets egna valuta. Det är ju som du säger väldigt opraktiskt att hålla en lista uppdaterad om den är i en valuta. Men å andra sidan måste du ha alla valutakurser ändå när du väl ska göra något med datan sedan.
Har detta någon som helst koppling till varför vi mäter index i punkter och inte i pengar?

Side note
jag brukar irritera mig lite på folk som frågar mig vad jag har för omsättning, följt av svaret ”det är ju bra. Men frågeställaren har ingen aning om jag har en vinstmarginal på -50, 0, eller 100%

1 gillning

En bra fråga, jag försökte leta för några veckor sen men kunde inte hitta någon riktigt bra källa. Speciellt var jag även intresserad av att se hur den hade förändrats över tid. Hittade huvudsakligen denna som dock inte är i procent tyvärr. Men grafen visar total världsmarknads cap, så det är bara att dela varje lands med det XD

World Bank - Market Cap

Om man var sugen på att titta på över tid så hittade jag denna sida:

indeximundi - market cap time series

2 gillningar

Kom på nu efter massa onödigt arbete med att formatera datan från World Bank (som även från 2019 saknar många viktiga länder) att det sitter ju proffs hela dagarna med tillgång till senaste datan och bygger globala index som bör spegla detta mer eller mindre exakt, så bästa källan bör vara ett Index som följer så många av världens länder som möjligt.

Exempel: FTSE Global Total Cap Index, som ska representera 99% av världens marknadsvärde och uppdaterades i slutet av januari i år. Finns säkert ännu bättre val, men den här hade en väldigt användarvänlig lista över alla länder och procentandel.

4 gillningar