Avgångsvederlag: Som lön eller pesionsavsättning?

Jag skall få ett avgångsvederlag på 350000 kr som skall betalas ut nu i april 2018 som slutavräkning. Jag kan tyvärr inte dela upp beloppet på t ex ett antal månader.

Hittills i år har jag haft en lön på 35000kr/mån från min gamla arbetsgivare och får det även från min nya arbetsgivare från april 2018. Beräknar att det blir brutto minst 420000kr i årsinkomst 2018. Semesterersättning och bonus är inte medräknade.
Nu är frågan hur jag gör med avgångsvederlaget för att inte behöva skatta bort allt. Lite av pengarna vill jag ju ha att spendera redan nu.
Om vi tänker oss att min sammanlagda inkomst för år 2018 blir 440000kr och brytpunkten för den högre skatten är 468700kr; kan jag då ta 28700kr som lön från avgångsvederlaget och resterande 321300kr som pensionsavsättning och då klara mig från den högre skatten? Har jag tänkt rätt? Hur mycket beskattas den extra pensionsavsättningen?

Det spelar ingen som helst roll om du får beloppet en gång i år eller om det fördelas på ett antal månader under året.

Skatten på pensionsavsättningen beror på din skattesituation när du lyfter pengarna i framtiden.