Avgifter mm för börshandlade produkter för råvaror

Hej,

Jag undrar lite över skillnaderna mellan börshandlade produkter. Jag börjar med en liten genomgång över vilka alternativ som finns på Avanza (samt antalet ägare där för respektive post). Jag har medvetet valt bort samtliga produkter som har hävstång.

Guld

 • Xetra-Gold ETC (certifikat; 5 727 ägare): adminavgift 0,00%, avgift 0,00%, spread 0,04% (dock står det 0,11% i listan över certifikat), plus courtage och valutaväxling
 • GULD AVA A (certifikat; 3 373 ägare): adminavgift 0,39%, avgift 0,39%, spread 0,08%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)
 • MINI L GULD AVA 125 (warrant; 68 ägare): avgift per dag 0,13%, spread 0,37%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)
 • TURBO L GULD AVA 125 (warrant; 0 ägare): avgift per dag 0,04%, spread 0,15%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)

Silver

 • WisdomTree Physical Silver ETC (cerfikat; 897 ägare): adminavgift 0,49%, avgift 0,49%, spread 0,00% (men i listan över certifikat står det 0,25%), plus courtage och valutaväxling
 • SILVER AVA (certifikat; 1 444 ägare): adminiavgift 0,39%, avgift 0,39%, spread 0,08%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)
 • MINI L SILVER AVA 108 (warrant; 125 ägare): avgift per dag 0,06%, spread 1,10%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)
 • TURBO L SILVER AVA 81 (warrant; 9 ägare): avgift per dag 0,12%, spread 1,76%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)

Palladium

 • Xtrackers Physical Palladium Euro Hedged ETC (certifikat; 7 ägare): adminavgift 0,45%, avgift 0,75%, spread 0,35%, plus courtage och valutaväxling
 • PALLADIUM AVA (certifikat; 63 ägare): adminiavgift 0,49%, avgift 0,49%, spread 0,50%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)
 • MINI L PALLADIUM NORDNET 13 (warrant; 1 ägare): avgift per dag 0,02%, spread 0,61%, plus courtage

Platinum

 • Xtrackers Physical Platinum Euro Hedged ETC (certifikat; 19 ägare): adminavgift 0,45%, avgift 0,75%, spread 1,12%, plus courtage och valutaväxling
 • PLATINA AVA (certifikat; 111 ägare): adminavgift 0,49%, avgift 0,49%, spread 0,08%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)
 • MINI L PLATINUM NORDNET 10 (warrant; 1 ägare): avgift per dag 0,06%, spread 1,15%, plus courtage

Koppar

 • BULL KPR X1 N (certifikat; 7 ägare): avgift 0,99%, spread 0,44%, plus courtage
 • BULL KPR X1 N1 (certifikat; 24 ägare): avgift 0,99%, spread 0,44%, plus courtage
 • MINI L KOPPAR NORDNET 56 (mini future; 5 ägare): avgift per dag 0,01%; spread 0,35%, plus courtage
 • MINI L KOPPAR NORDNET 29 (mini future; 8 ägare): avgift per dag 0,02%, spread 0,78%, plus courtage
 • B LONGKOPPAR V SG (knockoutwarrant; 0 ägare): avgift per dag 0,14%, spread 0,76%, plus courtage
 • B LONGKOPPAR 2 SG (knockoutwarrant; 1 ägare): avgift per dag 0,02%, spread 0,11%, plus courtage

Rare earths

 • MINI L LYNAS RARE EARTHS AVA 2 (warrant; 0 ägare): avgift per dag 0,01%, spread 5,62%, plus courtage (endast vid köp under 1000 kr)

Så till några frågor:

 1. Om jag förstår det rätt så kan alla dessa även kallas trackers, då de ämnar följa priset för en viss råvara?
 2. Om jag förstår det rätt kan warranter i sin tur delas upp i turbowarranter, knockoutfutures respektive mini futures?
 3. Generellt har jag läst att warranter är ämnade att ägas under en kortare tid, och ofta med hänvisning till urholkningseffekten vid hävstång. Men gäller även detta kortisktiga perspektiv när hävstång saknas? Beror det på den dagliga avgiften?
 4. Avgifter. Enligt Avanza tas på samtliga trackers ut en administrationsavgift för alla trackers om man äger dem över natten: “Förenklat kan man säga att du vid handel med börshandlade produkter betalar en eventuell courtageavgift, en spread och en avgift kopplad till att hålla produkten över natten”. Och “När du handlar trackers betalar du en administrationsavgift. Avgiften tas ut dagligen i värdet på produkten och du hittar den på guidesidan för respektive produkt. I normala fall ligger avgiften på 0,5 % per år men den kan variera beroende på vilken produkt du handlar.” Bekostas alltså trackercertifikat också med en daglig avgift, eller bara för de warranter (eftersom det på produktsidorna där också anges specifikt “avgift per dag”)? Är det alltså för långsiktig investering alltid bättre med certifikat istället för warrant? Och hur ska man tänka när man väljer utifrån de olika kostnaderna med administrationsavgift och spread? Vilken väger tyngst när investeringen är långsiktig? Förstår jag det rätt om spread är den kostnad du betalar om du köper och säljer på samma dag, dvs skillnaden mellan köp- och säljpris, och med andra ord den minsta prisstegring som du måste förvänta dig för att ett köp inte ska vara en förlustaffär vid en framtida försäljning?
 5. Ibland skiljer sig adminavgift (som anges i warrantlistan resp certifikatlistan) och avgift (som anges på produktsidan), t.ex. för Xtrackers Physical Platinum Euro Hedged ETC. Vad är skillnaden? När tas avgift ut och när tar administrationsavgift ut?

Hälsningar
Anders

Varför har du sorterat ut WisdomTree Physical Gold ETC (GZUR)? Det är en av de vanligast rekommenderade guldfonderna på Avanza.

Nej, det varierar. Vissa av produkterna på listan är fonder som i sin tur äger den fysiska råvaran (t.ex. WisdomTree Physical Gold/Silver).

Det har att med hävstången att göra, inte avgiften. Ett certifikat med en hävstång på 1 (dvs ingen hävstång) har ingen urholkningseffekt.

Resten av frågorna har jag inte koll på då jag brukar undvika mer komplicerade börshandlade produkter :smiley:.

Tack! Avseende GZUR tog jag bara ett av certifikaten för att illustrera variationen i typen av investeringssätt. Jag tog den med flest ägare på Avanza, utan att lägga någon värdering i det. :slight_smile:

Avseende långsiktighet, om jag förstår det rätt så tas det ändå ut en daglig avgift på alla warranter trots att de saknar hävstång? Å andra sidan är den avgiften relativt låg t.ex. 0,01% per dag, istället för en avgift på cirka 0,5% för certifikat – som dock tas ut per år istället?

Vi får se om någon annan har koll på resten av frågorna. :slight_smile:

1 gillning