Avsnitt 224: Vad krävs för att slå index? | Del 1. Second Level Thinking

Kan försöka, problemet som jag tror ligger ÄR att det är komplicerat. Skulle det inte vara det så skulle alla göra det. De flesta är ju inte ens medvetna om att det finns ett second level thinking. Vore förmätet att lyssna på 1.5 timmar podd och sedan kunna det.

Vi ska inte underskatta hjärnans behov att vilja förenkla och skapa enkla svar till komplicerade system.

1 gillning

Alltså Jag håller mig till Indexfonder eftersom jag inte förstår. Samt kryddar det med vissa aktier.

1 gillning

Men visar inte det här att PSG metaforen ändå har en viss merit? Det spelar ingen roll att du är bättre än Britt-Marie. Hennes påverkan är marginell och då blir det ju mer eller mindre professionella aktörer man handlar mot.

Eller vilken är slutsatsen man ska dra från ovan?

Problemet för mig (kanske dig med) är att vi ser det här, tycker Tesla är övervärderat. Men jag tar inte det till nivå två. Typ:

Antien är övervärderad och borde egentligen säljas. Men konsensus är så starkt påverkat av positiva faktorer vilket gör att den borde köpas och ägas så länge sentimentet är så starkt och det är en story-stock. Mitt exit villkor blir därför x.

Jag har missat många affärer på det här sättet.

Det mest intressanta med detta vore ju att faktiskt analysera vad som bensinmackarna tjänar pengar på? Har de ens positiv marginal på bränslet i dagens läge? Kanske är det bara korven de tjänar sina pengar på?

Här måste man alltså göra sin läxa ordentligt och analysera hur bolagens affärer ser ut.

McDonalds t.ex. tjänar huvudsakligen sina pengar på att de är en av de största fastighetsägarna på de marknader de agerar. Inte på snabbmatsförsäljning.

2 gillningar

Ja, och här övergår det till hårt jobb, skicklighet och resurser. Typ räkna bilar på alla parkeringsplatser utanför walmarts. Inte något man gör hemma på kammaren efter jobbet direkt. Återigen ett argument mot att försöka slå index i min bok.

Men det förutsätter att man kan göra sin exit innan sentimentet vänder. Om man har kapacitet att göra det så kan man såklart tjäna pengar där. Men jag ser ingen lönsamhet för mig att lägga den tiden.

Precis den form av sentiment nyttjar ju många proffs också. Såväl kvantinvesterare som andra, t.ex. Burrys blankningsbet på Tesla i våras/somras tjänade han en massa stålar på, bet på rent sentiment som gick hem.

Det känns som att det där med PSG är “debunked”. Även om det finns aktörer med informationsövertag på övre halvan så räcker det ju med att vara bättre än undre halvan med de 50% som lyckas sämre än index, för att slå index. Man behöver inte slå PSG för att hamna på övre halvan.

Dessutom, om man är genomsnittligt bra borde man kunna hamna nära index och då behövs bara en väldigt liten “edge” för att ta sig upp på övre halvan.

Men hela övre halvan av kapitalet består ju av PSG och motsvarande. Så visst måste man slå PSG eller motsvarande för att tillhöra de övre 50% av det investerade kapitalet.

Alltså det är inte debunkat.

Majoriteten av allt kapital på kapitalmarknaderna är förvaltat av professionella aktörer. Då blir även den övre halvan av allt kapital förvaltat av professionella aktörer typ PSG.

Det verkar råda någon typ av skum konsensus här i att alla professionella aktörer har som mål att “slå index” som i att ge överavkastning kontra t ex globalt index?

Det är ganska ofta ett påstående man stöter på men som jag hittills inte funnit några källor för.

Man kan t ex tänka sig att det finns aktörer som istället har som mål att ge X avkastning till Y risk där investerare då köper detta pga att de söker t ex lägre risk, av något slag, mot bland annat just någon typ av index.

Om man t ex håller index och motståndaren, den professionella aktören på andra sidan, inte har som mål att slå det index man sitter med utan har helt andra mål kommer man trots allt ha goda möjligheter att i en stark tjurmarknad slå denna aktör.

I ett sådant case kan Britt-Marie, 100% investerad i Avanza Zero, under olika perioder slå betydligt större och professionella förvaltare; det sk “PSG”.

2 gillningar

Har funderat i samma termer. Dvs många professionella aktörer strävar inte ens efter att slå index. Och lämnar ännu mer av arenan öppen för privatsparare att slå index med högre risktålighet.

Låter som något roligt !

1 gillning

Nej, alla försöker inte slå index och framförallt inte samma index.

Jag tycker dock att liknelsen ovan haltar då Britt-Marie behöver ju jämföras med folk som investerar i samma universum. Annars är vi tillbaka på ”välj en småbolagsfond och en lång tidsperiod så kommer vi springa rundor runt Britt-Marie”.

Britt-Marie kommer ju hamna i mitten av universumet med investerare som investerar i Large Cap på Stockholmsbörsen. Häften under OMX30 index och hälften över.

Tycker det är att jämföra äpplen med päron enligt ovan. Behöver ju jämföras på samma förutsättningar. Extremfallet blir ju att jämföra en blandfond och säga att jag slog en professionell aktör.

Kul att prata siffror o index - blir nog två poddar bara det!

3 gillningar

Men i samma case får Britt-Marie sämre riskjusterad avkastning. Det handlar hela tiden om riskjusterad avkastning. Om att rent statistiskt inte få sämre läge. Ett bet på vilket företag som helst som sen överpresterar alla tänkbara index under den tid man höll aktien innebär inte att man hade sannolikheten på sin sida när man tog bettet. Även om man slog index brutalt.

Speciellt i tjurmarknader är den större sannolikhet att man som enskild liten aktör slå proffsen. Just för att du tagit större risk i ett sådant case som du beskriver. Men i genomsnitt över alla marknadsklimat så betyder det inte att du slår proffsen i genomsnitt. Alltså det handlar om statistiska fördelar/nackdelar. Målet är alltid att ha statistiken på sin sida, det är (ur rent genomsnittlig synvinkel) det som ger bäst avkastning per riskenhet.

2 gillningar

Eller så kan man bara sätta sig att räkna. Det är inte svårt. Produktionen ökar snabbare än kostnaderna =
högre marginaler = exponentiell vinsttillväxt. Pe på nuvarande kvartal ligger troligen runt 100. Tesla behöver kanske en produktion på 2 miljoner bilar för att nå högst vinst i bilindustrin. 4 fabriker snart igång. Första fasen är 2 miljoner bilar. Men det är många faser bortom det på de 4 fabrikerna.

Det finns en anledning till att de flesta analytiker har köp eller behåll som rating.

Nu har jag inte läst boken, som för övrigt verkar väldigt intressant.

Men en sak som jag tyckte kom fram mot slutet av avsnittet är att det handlar om first eller second level thinking, utan att konstruera ett tanke-träd av second level-tankar utifrån vad du tänkt tjäna pengar på. Det vill säga för att analysera en andra-nivås tanke så behöver man ta i beaktning både första och andra-nivå tankar som kommer ske i det steget. Exempel från bensinmackarna igen, när vi analyserar ur cigarett-fallet så säger vi att en minskad mängd bensinmackar kommer leda till färre köpta cigaretter så kan man tjäna pengar på det.
Men sedan kan man analysera mack-döden och skapa ett tanke-träd kring den och om t.ex. marknaden överreagerar på mack-döden så finns det igen pengar att tjäna.

Diskussionen kring om man bör ägna sig åt second level thinking eller ej ser jag som ren misskommunikation. Som jag ser det kokar det ner till att Jan tycker inte att han får lön (cash) värt mödan för arbetet medan Carro tycker att den intellektuella utmaningen, fördröjd demens och annat gött väger upp “mellanrummet” till lönen värd mödan.

2 gillningar

För att citera Howard Marks:

vem har inte denna information?

Information som alla har tillgänglig är bara värdefull på first-level thinking.

Tips att lyssna på dessa två minuter där han pratar om sin son och hans tips om Ford:

Fast det är just bara first level thinking. För det tar inte hänsyn till hur konkurrenterna kommer utveckla konkurrensen?
Det tar inte hänsyn till hur snabbt marknaden för elbilar växer, det är bara ett antagande om fortsatt tillväxt i någon viss takt.
Exponentiell vinsttillväxt är inte given bara för att de kan producera så många elbilar och de just nu kan sälja alla de producerar.

Det finns helt enkelt fler faktorer i omvärlden som kan rasa de antagandena.

1 gillning

Tack för en av trådens bästa analyser. Klockrent. :+1::pray:

För mig blir det exakt så. För jag behöver:

  1. Tänka ut en annorlunda tanke inte andra har tänkt
  2. Kontrollera att den tanken är rätt och om jag har fel har det gått mängder av resurser som kunde använts till annat.

Som exempel: Storskogen analysen på godatider tog över 100 timmar för 3 personer att skriva OCH då hade vi kontexten, kunskap, relation med rätt personer och tre års erfarenhet av att ha följt bolaget nära. Tänk att då komma fram till att man hade fel och sätter det i relation att äga en indexfond och 15 minuters jobb.