Avsnitt #239 - Hur rik är svensken egentligen?

Då ligger dagens avsnitt ute. Är ett avsnitt och uppdatering av vår forumtråd: “Så rika är svenskarna | Jämför dig själv”.

Spännande att Agenda gjordet ett inslag på ämnet idag också.

6 gillningar

Bra avsnitt! Reality check - check på den!

Men funderar en del på all Avanza data och hur mycket man egentligen kan läsa ut av den.

Jag tror att vi här på forumet kanske har en skev bild av varför dom flesta skapar konto på Avanza.

Tänk om en betydande del av alla på Avanza är där för att dom vill köpa nåt som dom inte kan köpa via sin ordinarie bank? Typ “det vore kul att äga lite Tesla/Gamestop/xyz, hur fixar jag det?”

Och så tittar vi på den gruppen och försöker dra slutsatser om svenskarnas sparande. “Wow svenskar investerar i så få, specifika aktier! Och vad få som månadssparar!” Kan bli fel. Dom kanske har fonder på Swedbank och månadssparar massor där.

Eller har jag otur när jag tänker (som en vis man brukar säga)?

5 gillningar

Toppen-avsnitt! Särskilt introduktionen om jämförelsernas fallgropar :slight_smile:

Några spontana tankar och insikter jag fick under avsnittet.

  • “Övriga lån” bland skulderna bör till stor del vara billån med bilen som säkerhet tänker jag? Eller andra konsumtionslån med säkerheter.

  • Att svenskarnas konsumtionsskulder uppgår till ~95K per medborgare (konsumtion + övriga) är något högre än vad jag trodde :grimacing: Givetvis är det som alltid så att en snäv percentil drar upp snittet men det var ändå en intressant insikt.

  • Nästan hälften av svenskarna tillhör världens top 10% i termer av förmögenhet!

1 gillning

Det intressanta är att ROIs utredningar omfattas av sekretess fram tills den beställande partnern har släppt uppgiften, tror inte du skulle fått utredningen ens om du hade frågat.

PS, jag misstänker att de använde ett mycket enklare sätt än att be Avanza för att få fram sifforna kring våra ISK-konton :joy:. Om jag var dom hade jag helt enkelt bett Skatteverket ge mig uppdelad data på kapitalskatt från ISK-konton i rätt intervall :rofl: :joy: :rofl:. Går nog väldigt snabbt att få fram den datan om man har tillgång till skatteverkets databaser :blush: :innocent:.

Misstänker att Pensionmyndighetens senaste rapport kom ut efter ni spelade in avsnittet för annars hade den också varit intressant i ämnet,

Typ följande grafer skulle vara intressanta,

PS, egentligen så skulle den rapporten nästan kunna vara ett eget avsnitt. Kan verkligen se framför mig @janbolmeson och @carolinebolmeson diskutera att ensamstående median 65-åring har 0 kr i förmögenhet :scream:

2 gillningar

Intressant data @Thomas86 … Men jag får inte riktigt ihop hur inkomsten dippar i samtliga percentiler över 10-15 års tid mellan cirka 28 → 44? Föräldraledighet, VAB etc i all ära men 15 år?!

För disponibla inkomsten så har de tagit hänsyn till försörjningsbördan i familjen (dvs barn) därför det är en dipp under bra många år,

Skaffa barn är dyrt och det syns i grafen :joy:.

Pensionsmyndigheten beskrivning,

För att jämföra skillnader i det ekonomiska levnadsförhållandet mellan individer behöver dock även hushållets gemensamma ekonomi beaktas. För att ta hänsyn till försörjningsbördan i olika hushåll, det vill säga hur många som bor i hushållet och som ska försörjas av den gemensamma inkomsten, divideras hushållets disponibla inkomst med antalen så kallade konsumtionsenheter i hushållet. Den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet ger en mer rättvisande bild i jämförelsen av ekonomin mellan olika hushållstyper.

Ahhh då fattar jag! :sweat_smile:

Men jag fattar på riktigt inte hur nettoförmögenheten hos den övre 80:e percentilen bland hyresgäster är så låg som… Kan det vara 20K? Upp till ca 35-40 år. Jag kan ärligt talat inte greppa det… Det kan inte stämma :flushed:

1 gillning

Det som inte finns med i datan är allt sparande på 0% ränte konton, de har gått på deklarerad kapitalinkomster och räknat ut förmögenheten. Frågan är hur mycket pengar som har missat :thinking:

De får ju inte med alla aktier som ligger AF-konton då bl.a.

Varför kan det inte stämma? Vi på detta forum representerar en liten bråkdel av alla som bor i Sverige. Den data som visas upp stämmer överens med den kunskap jag byggt upp under åren. Det är inte alla som hängt med i den ekonomiska utvecklingen.

2 gillningar

Jovars. Men 20K är lite extremt för 80:e percentilen ändå.

Men det har nog sin förklaring i att tillgångarna “döljs” på lönekonton/sparkonton/AF-depå/bilar etc. Till och med konsumtionsvaror som just bilar kan ju vara rätt stora och hyfsat livkida tillgångar.

1 gillning

Jepp, står mer i texten nedan,

Läsaren bör dock vara medveten om att dessa skattningar innehåller flera risker för fel. Vår bedömning är att de skattade förmögenheterna för 2019 som redovisas i rapporten underskattar de verkliga förmögenheterna för många individer men att uppgifterna ändå ger en rimlig lägstanivå av förmögenhetsuppgifter på individnivå, en godtagbar skattning på aggregerad nivå, samt att den relativa skillnaden i förmögenhet mellan individer och grupper ändå är rättvisande. Anledningen till att skattningen sannolikt underskattar förmögenheterna för många individer är antagandet om en kapitalavkastning på 1 procent gör att vi underskattar förmögenhet på bankkonton med lägre årlig avkastning än 1 procent. För en mindre grupp individer med aktier eller fonder på depåkonto så är förhållandet förmodligen det omvända, det vill säga att avkastningen har varit högre och att förmögenheten därför överskattas för dessa individer.

Fast problemet här som de missar är att ingen kapitalinkomst alls deklareras för aktier på AF-depå om ingen försäljning sker.

Så även om förmögenheten växer med 10% per år så kommer det inte med i deklarationerna som kapitalinkomst om inte försäljning sker.

1 gillning

Det är inte så att median aktieägaren har några extrema summor på Svenska aktier (ca 1,3 miljoner aktieägare).

Antal aktieägare,

1 gillning

Det inkluderar väl inte fonder?

1 gillning

Blir otroligt stolt och tacksam över att jag föddes i Sverige när jag hör ett sånt här avsnitt.

Vi har riktigt bra möjligheter med många gratis utbildningar som leder till bra jobb.
Även våra ”lågstatus” arbetaryrken har hyfsade löner i ett internationellt perspektiv.
Levnadskostnaderna är ofta rimliga i Sverige vilket ger oss goda möjlighet att spara en del av lönen.
Vi har tillgång till både riktigt bra och billiga sparprodukter och har låga kapitalskatter.

En graf som jag saknade var hur kapitalinkomsterna är fördelade.
Ni var inne lite på det i avsnittet, men finns en (tyvärr) gammal men bra graf från scb som jag gillar.

Den visar tydligt att gruppen med högst inkomster också får nästan alla kapitalinkomsterna, av förklarliga skäl eftersom de med högst inkomster också har möjlighet att spara mest.

Men även inom toppen är det stora skillnader (av förklarliga skäl)

Detta är old news, inget nytt, de flesta känner till detta men jag gillar visualiseringen. Datan är gammal men jag tvivlar på att förhållandena är annorlunda idag.

(De skattefria inkomsterna består till allra största delen av studiestöd inklusive studielån, barnbidrag, bostadsstöd och ekonomiskt bistånd.) dessa går i huvudsak till de med lägst inkomster.

3 gillningar

Fråga: medianlönen som presenteras är väl av dem som får lön?

Dvs alla som inte får nån lön är inte med? (Barn, arbetslösa, studenter, pensionärer etc)

Ni nämnde att månadssparandet för medianen på Avanza endast är 1500kr. Denna siffra är skev då detta som jag förstått det endast är vad som månadssparas enligt funktionen “Månadsspara i fonder”.
Det vill säga att ev. insättningar som görs via swish, trustly och vanlig banköverföring ej tas med.

3 gillningar

Precis.

Medianinkomsten är cirka 28K: Inkomster för personer i Sverige

1 gillning