Basportföljen | RikaTillsammans 100 % aktier | Uppdaterad för 2023

Saftigare? :wink:
SPP Global 0.34%
LF Global 0.22%
LF Tillväxt 0.44%

Visst kan man skippa Sverige också och köra 100% SPP Global så är det enkelt och bra även om man har väldigt små belopp och ändå täcker man in tillväxtmarknader.

1 gillning

Risken är att Plus fonden blir dyrare än 0.20% pga extra kostnader,transaktions. Fördelen med Seb är fondförmågenhet och bättre hållbarhet. Om man inte gillar ha tobak och Casino spel i fonden.

Är inte avgiften som visas på avanza hela avgiften inklusive transaktionskostnader m.m.? Står att den är uppskattad pga att fonden startade 2020.

Sen har exkludering i princip noll effekt på varken casino/tobak eller miljö. Det är bättre att donera lite pengar till en effektiv välgörenhet istället, exempelvis skillnaden i avgift (och eventuellt avkastning).

1 gillning

Håller med dig sista delen ang hållbarhet.
Men angående avg då den är nystartad fond kommer vi veta nästa om ett år. Det kan variera från år till år. Om du kollarandra Plus fonder ligger de på förvaltning avg och avviker inte mycket totalt. Så var det inte 1-a året då transaktions kostander var mellan ca. 0.04-0,06 i transaktions avg. Men jag anser att Plus Allabolag Sverige är bättre valet.

Jan kan inte se att Jan har ställt några direkta hållbarhetskrav på den här portföljen så det kan knappast få det att luta över mot SEB Hållbar Sverige Indexnära. Om hållbarhet är en viktig parameter så blir ju tillväxtmarknadsfonden omedelbart ett problem med 40% Kina.

Jag tänker så här om hållbarhet

2 gillningar

Som jag ser det så vinner PLUS-fonden över SEB pågrund av lägre avgift. Den faktiska skillnaden i hållbarhet är troligen marginell och dessutom som Jan konstaterar en ganska komplex fråga.

1 gillning

Plus Allabolag Sverige index är bästa och billigaste alternativet :+1:.

Jag tänker snarare att jag vill gynna utmanare som konkurrerar med storbankerna och därmed höjer kvaliteten och sänker avgifterna för oss småsparare.

Det är helt rätt att göra så med. Pengarna i fonden är lika väl skyddade i Plus fonden. När man tänker efter är det bättre satsa på Plus Allabolag Sverige index. Det finns ingen anlädning välja den dyrare Seb om man inte föredrar stora fonder med stor förmågenhet i fonden.

1 gillning

Hej Jan :smiley:
Har en fundering :thinking:
Hävstången hade jag velat se var/när den kommer in OM man vill ta den risken?
Bör man balansera portföljen annorlunda om man tänker belåna hela portföljen och köpa upp samma innehav? Jag förstår att balanseringen blir den samma om man köper exakt samma fördelning med belåningen men kanske bör man köra en mer defensiv modell?
Tänker mig en “global barnportfölj - inkl. hävstång (upp till låg ränta gränsen)”

Har fondförmögenheten någonsin spelat roll? Det enda jag kan se gå fel med Plus Allabolag Sverige är att avgiften är mycket större än 0,20% t. ex. 0,26% eller mer pga transaktionskostnader. Så skulle gärna veta vad som kan gå fel med en nystartad fond (enbart 244 st sparare på avanza just nu).

1 gillning

Jag tycker personligen inte att guld ska vara med i globala barnportföljen. Bland annat pga investering i guld inte stöds av forskningen som nämns i inledande posten i denna diskussion. Guld hör mer hemma i Permanentportföljen eller i andra portföljer där fokus är att skydda och bevara värdet i portföljen.

Globala barnportföljen bör vara inriktad på tillväxt och då är 90-100% aktiefonder att föredra. 10% kan bestå av räntor som globala barnportföljen gjorde från början om jag inte minns fel, ex amf räntefond mix eller ännu hellre 10% på sparkonto.

3 gillningar

Riktigt snyggt som en basportfölj.
Som @Daniel_Nilsson är inne på:

Så är nog detta något som bör vara första steget från en 100% LF Global Indexnära-portfölj.
En portfölj med lite mer spridning som är superenkel att förstå, detta är väl något jag själv rekommenderar när jag får frågan från kompisar osv om hur dom bör investera, men eventuellt att jag tar in mellan 15-20% i Sverige och inte 10% :slight_smile:

Men tror den portföljen blir väldigt bra @janbolmeson! :smiley:

3 gillningar

Snyggt! Om du skulle göra en optimerad portfölj med utgångspunkt i det du ställde upp och inkludera dina ”klia i fingrarna”-fonder, hur skulle fördelningen se ut då? (Du får gärna exkludera guld).

Hur skulle du värdera dessa två olika alternativ med kravspecifikationen i beaktning:

Alternativ 1:
70 % LF Global Index
20 % PLUS Allabolag Sverige Index
10 % LF Tillväxtmarknad Index

Alternativ 2:
50 % LF Global Index
25 % AMF Småbolag
25 % Spiltan Investmentbolag

Saknar alternativen något väsentligt? Hade du justerat något? Och vad blir den effektiva skillnaden mellan alternativen?

2 gillningar

Alternativ 1 är det alternativ Jan hade satt ihop, alternativ 2 är det alternativ jag hade föredragit.

Bägge alternativen är 100% aktiefonder så de passar bäst för personer som är i början på sitt sparande och inte loggar in så ofta och kollar hur det går (= hög risktolerans). Men det går alltid att justera med att ha en viss procent på bankkonto för att dra ner risken.

Alternativ 1 har fler stora bolag och bättre geografisk spridning. Min upplevelse är dock att de olika delarna har en starkare korrelation till varnadra än alternativ 2.

Alternativ 2 har en trolig förväntat högre avkastning och risk. Sämre geografisk spridning (50% sverige) och även större bolagsrisk (Spiltan investmentbolag har en farligt hög andel investor).

Jag hade i alternativ 1 lagt in en del svenska småbolag. I alternativ 2 hade jag dragit ner Spiltan investmentbolag för att undvika bolagsrisken.

Med det sagt så är alternativ 2 väldigt likt det jag satt upp för min sambo. Men då vet jag att hon har en EXTREM risktolerans. Hade jag haft hennes risktolerans hade min portfölj sett helt annorlunda ut mot hur den ser ut idag…

2 gillningar

Hej, jag är lite ny här och undrar varför man inte rekommenderar Avanza Global istället för LF Global Index. Jämför man dem tycker jag att det ser ut som de följer varandra hyfsat lika och har liknande exponering, men Avanza har en lägre avgift på 0,1% istället för 0,22% för LF.

1 gillning

Källskatten gör att Avanza Global blir dyrare. Sedan är det även en motpartsrisk som jag ser det.

1 gillning

Under förutsättning att placeringen är på absolut minimum 10+ år p.g.a. 100% aktie andel…

För mig är Alt 1 att föredra. Den inkluderar investeringar i tillväxtmarknader.

Alt 2 skulle jag bara kunna tänka mig om man byter ut LF Global index till SPP Aktiefond Global. Visst SPP har en något högre avgift men man får med tillväxtmarknaderna eftersom SPP jobbar mot ett annat index.

Känns inte bra att ta bort en så stor del av världen, typ 50% av jordens befolkning i de ekonomier som växer snabbast.

2 gillningar