Beräkna vakans i din ort för hyresfastighet

Hej! Jag håller på att analysera risker i en hyresfastighet, jag har ringt kommunala bostadsbolaget men det ger inte så specifik insyn på att beräkna i snitt hur länge en lägenhet står tom i orten då de har folk i kö och efter 3 månaders uppsägning sa de att de redan nästa dag har en ny hyresgäst. Så min fråga är, hur hade ni tagit reda på och skrivit en analys på vakans i hyreshuset inför en affärsplan som ska visas för banken? Det finns 7 lägenheter i hyreshuset, säg att en blir tom, hur ska jag skriva ner detta i en analys om risker med vakans i min affärsplan?

Säg att 3 månader är uppsägningen, ska jag då räkna med sannolikhet att jag har en ny hyresgäst redo efter 3 månader? Hur tar jag reda på det?

Varierar från tid till tid och ort till ort.

Där jag bor är vakansrisken för "normala " lägenheter just nu noll. Samtidigt vet jag om om en fyra för cirka 13 000 kr per månad som har stått tom några månader. Udda planlösning och nära trafikerad väg.

Du får använda sunt förnuft.

Tack Nestor, jag får väl göra lite research på punkter som både ökar o punkter som minskar risken låter det som och framföra dessa, sedan sunt förnuft för at göra beräkningar.

Går väl att använda boverkets enkätt svar från kommunen för att påvisa om det råder bostadsbrist eller inte.

1 gillning

För väldigt många orter är vakansrisken för bostäder i princip noll om du har normala lägenheter. Kommunerna bedömer som sagt bostadsbehovet, så man kan kolla på den statistiken. De flesta kommuner rapporterar bostadsbrist. I en kalkyl till banken bör man dock nog lägga in en liten post för vakans på några procent för good measure. Handlar det om ett litet bestånd hade jag inte lagt så mycket tid på att överanalysera vakans och jag skulle gissa att banken inte heller efterfrågar någon avancerad analys bakom. Men man vet ju aldrig.

1 gillning

Tack för tipset! Använde kartan i min analys, perfekt ju!

Tänkte också att du skulle kunna använda öppna datan exempelvis följande excel,

https://www.boverket.se/contentassets/b86c0bbe032f4bf49c29e5e61e99a8dc/laget-pa-bostadsmarknaden--bostadsbyggande---20222.xlsx

1 gillning

Tack! Ja känns definitivt som jag går lite längre än vad som kanske behövs men hellre det känner jag än att jag sitter där i mötet och de säger att du har nog inte gjort tillräckligt research och borde ta hänsyn till det ena och det andra också.