Boende har historiskt inte utvecklats som inflationen

Jag läser och hör ofta här att boende historiskt har utvecklats i takt med inflationen och att denna förväntan bör gälla för framtiden.

Tittar vi på Sveriges fastigehtsindex stämmer detta från år 1980-2000, dvs boendepriser = inflationen.
Från 2000 till 2020 ser vi att denna tes inte stämmer. Utvecklingen av boendepriser har sprungit flera varv runt inflationen.
Tankar & funderingar på vad detta beror på och är det verkligen rimligt att anta att boendepriserna kommer över en längre period vara densamma som inflationen?

Nej, det är inte rimligt. De senaste 25 åren har varit extrema. Men tesen håller historiskt. Man kan backa långt bakåt och se att det vi upplever nu inte är normalt. Däremot säger inte historiska siffror mycket om framtiden. Det finns fler parametrar som ställer till det…

Välkommen till forumet! :slight_smile:

1 gillning

Vad som händer i framtiden är ingen mening att gissa. Men för att kunna göra jämförelser och ta beslut framåt måste man ibland anta någonting, och då ligger stillastående priser realt nära till hands

Det finns en radikal förändring som har skett och det handlar om vår inställning till vårt boende. Numera är ens boende mycket mer en del av en viss livsstil, tidigare var det mer något som skulle vara praktiskt och som gärna skulle ligga nära jobbet. Nu väljer vi att pendla för att få den livsstilen vi vill ha. Jag skulle säga att denna förändring påbörjades på nittiotalet, ungefär samtidigt som “gör om”-program började på TV. Vi investerar oerhört mycket i våra boenden nu, det går inte att jämföra med hur det var på 80-talet. Så för att förstå kurvan måste man också ta med i beräkning att vi idag ser boendet som en livsstilsmarkör och en del av ens identitet, så var det inte förr.

2 gillningar

Förtydligande från min sida: 1981-2020 ser inte jag som “historik”. Det är för katten inom min livstid. Jag definierar “historik” mer som flera generationer, om det kanske var oklart.

Själv köpte jag hus 2003 och det känns fortfarande som “i närtid” även om jag fattar att alla inte har det tidsperspektivet. :slight_smile:

Bostädernas pris över tid kommer att spegla hur mycket det kostar att bo och hur mycket det kostar att producera bostäder.

Anledningen till att vi de senaste 20 åren haft den utveckling av bostadspriser som vi haft är som jag ser det främst:

  • Kraftigt sjunkande räntor vilket gjort att hushållen haft råd att låna mer till samma månadskostnad
  • Borttagande av skatter vilket gjort bostäder billigare att äga (slopad fastighetsskatt och förmögenhetsskatt)

Kostnaden att producera bostäder har samtidigt växt snabbare än inflationen till följd av framförallt kraftigt stigande markpriser där kommunernas långsamma processer kring detaljplaneändringar är en viktig faktor.

Hur kommande 20 år ser ut har jag förstås ingen aning om. Men på riktigt lång sikt bör priset på såväl Piggelin, Teslas senaste årsmodell som villor ungefär följa inflationen. Om priserna utvecklas annorlunda så skulle det bero på yttre faktorer - t.ex. kraftigt ändrade räntor eller nytt miljonprogram som ökar mängden bostäder.

Du menar glassen som jag minns som “enkronorsglassen” från barndomen?
Sjuk prisutveckling på både den och Kalle Anka. Refreshers citronkola har hållt sin kurs bättre. :slight_smile:

1 gillning

Hur mycket pengar har skapats av staten under denna tiden? Jag vet ärligt inte, men i USA har jag hört att det är stark korrelation mellan FEDs balansräking och värdet på investeringstillgångar, så som aktier och bostäder.