Bolagisera familjens egendom

Mina föräldrar är pensionärer och funderar som bäst på hur deras ägor ska fördelas och förvaltas. De har 3 fastigheter och en del investeringarna i värdepapper. Min far har ett inaktivt handelsbolag som han undrar om han kan placera alltsammans i med oss 3 barn som delägare. Är den idén genomförbar och överhuvudtaget vettig? Han ser det som ev ett sätt att förenkla förvaltningen och ägandet. Kan något kanske tipsa om var man kan läsa på kring sådant? Jag har för lite kunskap.

Låt bli handelsbolaget! I sällsynta fall kan ett handelsbolag fungera väl. Ett exempel. Av ett äkta par har den ena parten en lön över brytpunkten och har dessutom en näringsverksamhet som genererar pengar. Den andra maken är lågavlönad. Ett bra sätt att föra över intäkt till den lågbeskattade är då via ett gemensamt ägt handelsbolag.

I ert fall är problematiken helt annorlunda. Kontakta en duktig skatteexpert som kan reda ut begreppen. Att läsa till sig kunskap på egen hand är i princip helt omöjligt.

Tack för svar!