Bolagsöverlåtelse

När en näringsfastighet är till salu ser man ibland att det står att fastigheten säljs genom bolagsöverlåtelse. Betyder detta att köparen slipper stämpelskatt? Att man alltså köper bolaget som äger fastigheten?

Ja. Fastigheten ligger i ett bolag och du köper bolaget. Därmed blir det ingen stämpelskatt.

Å andra sidan övertar du därmed fastighetens bokförda värde i bolaget, i stället för vad du betalar i verkligheten. Dessutom kan du inte utan vidare belåna fastigheten för att finansiera din köpeskilling.

Skall du köpa fastighet på detta vis, så tag hjälp av en duktig revisor eller redovisningskonsult.