Bonusavsnitt #15 | Just. Keep. Buying. | Särskilt nu när det är oroligt och det känns jobbigt att spara

Idag på första maj kommer det inte mindre än två avsnitt. Ett ordinarie om pension och ett bonus om oron på marknaden. :blush:

8 gillningar

De två första i denna ”serien” har varit bland de bästa ni gjort.

5 gillningar

Köpte faktiskt boken efter första avsnittet och läste den på två dagar. Inte lyssnat på det här avsnittet än dock.

2 gillningar

Det här köper jag inte:

Ett enkelt exempel som visar på hur svårt det är med marknadstajming. Säg att du är en skicklig investerare och att du har 70 % rätt i alla dina beslut. Du väljer att gå ur marknaden idag. Sedan uppstår nästa problem. När ska du tillbaka in på marknaden? Men du har även 70 % sannolikhet att få rätt på det beslutet. Men eftersom det är två beslut som ska tas i rad, så betyder det att din totala sannolikhet lägre än 50 % eftersom 0,7 * 0,7 = 0,49. Det vill säga att du har bättre sannolikhet att singla slant!

Siffermässigt stämmer det men förutsättningarna är helt orimliga.

Hur definieras “rätt” eller “fel” i ett beslut"? Det fungerar inte så på börsen. Man behöver inte ha 100% rätt eller 100% fel, det går knappast ens att definera vad detta är. Man kan inte reducera utfallet av beslut på börsen till en binär fråga om rätt (true, 100%) eller fel (false, 0%). Jag skulle säga att det inte ens går att rent numeriskt bedöma utfallet av ett beslut i termer av procent. Pratar vi avkastning så fungerar det dock, gav beslutet si och så mycket över/under-avkastning i förhållande till något lämpligt jämförelsetal typ index.

Pratar vi tajming så handlar det snarare om att träffa hyfsat rätt eller fel. Två beslut i rad kan vara hyfsat rätt vad gäller utfall, och den kombinationen kan ge ett bra resultat som är bättre än index. Man hade förstås kunnat lyckas ännu bättre men även ännu sämre. Kort sagt, det går inte att definiera beslut på börsen i termer av binärt rätt eller fel som målas upp här. Därmed faller hela resonemanget och slutsatsen om “bättre sannolikhet att singla slant” och förutsättningarna för resonemanget utgörs alltså av ett slags halmgubbe. Det är alltså helt orimligt att räkna på det sättet som görs, förutsättningar på börsen i verkligheten fungerar inte så helt enkelt.

Om du fortfarande anser att att detta resonemang håller. Hur definerar du “rätt” resp. “fel” då man exempelvis köper en aktie för en viss kurs? Ditt resonemang bygger på att det går att definiera vad rätt resp. fel, eller möjligen en procentsats av detta. Hur gör du?

Och detta s.k. singlande av slant. Hur ser du då på sparande i indexfonder? Är man då enligt din definition alltid 100% rätt, fast börsen går upp och ner och kan backa i långa perioder. Eller hur tänker du i termer av rätt och fel här och översatt till slantsinglande?

3 gillningar

Håller med om att det är mycket mer komplext än bara binärt rätt/fel. Det viktiga som man missar i det binära fallet, som du delvis är inne på här, är ju vad konsekvensen av ett beslut är. Man kan ju få ett bra resultat med färre “rätt” än “fel”, bara konsekvenserna är asymmetriska. Det vill säga om man undviker en period om -20%, men missar två perioder om +10% så ligger man ju fortfarande plus relativt sett.

Sen bör man ju även ta hänsyn till vad målet med marknadstajmingen är. Det vill säga är det t.ex. för att sänka risk eller öka avkastning (jämfört med ett alternativ)? Därefter kombinera resonemang och evidens för att utvärdera om det är troligt att man lyckas.

Precis. Säg att man går in i en aktie och den backar. Men samtidigt backar hela index/börsen, var beslutet fel? Svårt att säga. Eller att bara aktien backar men vänder upp några månader senare. När ska beslutet utvärderas för att anses vara “fel”?

Omvänt för indexfonder. Säg att man startar ett indexsparande ett dåligt år, kanske 2022 blir ett sådant på totalen. Index backar, var det då ett felaktigt beslut att välja en indexfond?

Eftersom det sägs att det inte går att utvärdera beslut på utfallet (vilket jag inte håller med om i generella termer, ibland går det faktiskt, eller man har inget annat val) så undrar jag ju också då i det enkla exemplet HUR man ska komma fram till att de här två besluten, som anses vara sämre än att singla slant, faktiskt var “fel” beslut?

Ni var lite inne på det men en sak som jag tycker kan vara bra att även ha i åtanke är att oro i sig inte är något farligt. Det är en naturlig reaktion på ett hot, ett slags alarmsystem som hjälper oss att fatta beslut om hur vi ska hantera en fara och ytterst avgöra om vi ska fly eller fäkta. Att inte ta oro på allvar gör att vi riskerar att inte överväga och eventuellt ta till åtgärder som situationen kanske ändå kräver.

Om en känner oro är det precis som ni var inne på mycket möjligt att en har tagit för stor risk och att rätt lösning kan vara att justera den; känner en däremot ingen oro så kan det även vara en indikation på att en har tagit för lite risk. Det viktiga i den här situationen är att inte försöka dämpa oron, utan att ta den på allvar så att den inte övergår till panik och att en gör något förhastat.

Det kan få förödande konsekvenser att försöka dämpa oro. För att ta ett konkret exempel från en aktuell kris; när SARS-CoV-2-pandemin slog till var ett av regeringens uttalade mål att dämpa oro. I stället för att bara ta till åtgärder mot det akuta hotet som smittspridningen utgjorde skulle även själva oron för viruset bekämpas. Detta fick sedan kritik av Coronakommissionen.

Min egen analys är att regeringens försök att dämpa oro även gjorde att många inte tog det konkreta hotet på allvar och därför inte heller tog tillräckliga åtgärder för att hantera faran. Detta märkes tydligt i att fler och skarpare smittskyddsåtgärder infördes allt eftersom, ofta senare än i andra länder och ofta inte fick helt genomslag hos allmänheten. Ett konkret exempel på en sådan åtgärd är masker och andningsskydd som började användas brett inom vården först under senhösten 2020 och som trots att allmän rekommendation till slut infördes aldrig såg någon bred användningen i befolkningen. Det är möjligt att vi hade klarat oss bättre om regeringen istället för att försöka dämpa oro hade tagit i ordentligt redan från början och senare skalat ner när situationen så tillät.

Det hjälper inte att sitta still i båten om båten inte är sjöduglig; att känna oro över att båten kanske kommer att sjunka är nödvändigt för att vi ska rusta upp båten i tid och så att vi inte behöver ta de dåliga besluten när båten väl står på botten.

2 gillningar

Men det är ju det jag säger i avsnittet?

sitt still i båten givet att du har en bra båt (och att din ekonomiska situation inte har förändrats).

En bra båt är en tex en bred billig indexfond eller fondrobot.

5 gillningar

Absolut, avsikten var inte att argumentera emot utan jag håller helt med dig. :slightly_smiling_face:

2 gillningar

Yes. Anser att det givet förutsättningarna:

  • långsiktig sparhorisont, mer än 5 år
  • regelbundet månadssparande
  • portfölj bestående av en global billig marknadsviktat index

Så är det absolut bättre att rekommendera att inte göra något utan fortsätta precis som vanligt. De flesta kommer över tid att misslyckas med att tajma marknaden.

6 gillningar

Det är en bra poäng.

Även om vi kom fram till att “det är praktiskt taget omöjligt att använda marknadstajming för att öka våran förväntade avkastning” så är det åtminstone möjligt att använda marknadstajming för att minska våran risk (standardavvikelse).

Ett simpelt exempel är att använda 200 dagars Moving Average och köpa över och sälja under. Det kanske inte ökar våran avkastning, men det minskar åtminstone våra nedgångar.

Mycket bra bonusavsnitt. Tror det kan ha hjälpt till att lugna många som är nya på börsen.

5 gillningar

Inte lyssnat än men ska definitivt (har haft mycket glädje av de två första avsnitten av Just. Keep. Buying.) men håller helt med i detta:

Problemet som jag ser det är snarast att vi –moderna människan? Gen X och Z? Alla som lever som inte genomlevt WWII eller motsvarande efterföljande krig?– är så dåligt kalibrerade på oro (och ångest som följer som hand i handske).

Tar det som sanning (liksom vi gör de flesta känslor, dvs som om det är det enda rätta sättet att känna i en given stund, istället för att se att det vi känner verkligen är känt, men att det också kunde varit en annan känsla likväl, så inte Sant liksom.) och tappar då rim och reson och förstår inte att bruka signalen från alarmsystemet på ett sätt som gagnar (främjar överlevnad om man ska dra det till sin spets).

4 gillningar

Håller med!

Och än en gång en eloge till @janbolmeson som onekligen är bra på att vara snabb på pucken (sportmetafor! :laughing:) - det tog inte många timmar från att jag messade dig min lilla observation (nu har jag lyssnat till avsnittet med andra ord!) till du både hade spelat in detta och lagt in en extra FikaTillsammans om Oro.

Snabbare än blixten emellanåt!
:zap:

OCH - jag är lite nyfiken på olika ‘coping mechanisms’ [bra svenskt uttryck någon?] som @carolinebolmeson frågade efter:

Vad har du för coping-mekanism när du fastnar i en tanke/känslospiral som inte gagnar dig?

2 gillningar

När @janbolmeson poddar står blixten stilla :joy:

4 gillningar

Verkar som man får sätta det här avsnittet på repeat om det fortsätter som idag :money_with_wings:

2 gillningar