Bostad vs guld

Jag har en fundering gällande guld och jämförelsen med ägda bostäder som investering.

Att ägda bostäder som man bor i utan att månadsvis få in ett korvöre från inte räknas som en investering känns ganska givet.

När inte ägda bostäder är en investering, hur kan då fysiskt guld anses vara en investering? Guld kan ju innebära löpande utgifter i form av ett bankfack och har ju inget givet marknadsvärde. Både fysiskt guld och ägda bostäder innebär löpande utgifter samt ett icke förutbestämt marknadsvärde. Inte en investering i min värld.

Hej

 

Jag tror att så man resonerar när man inte vill se huset som en investering är att den generar kostnader: El, försäkring, underhåll etc. Dessutom är det svårt att realisera vinsten så länge man vill bo kvar.

Guld har inte samma problem

 

Vänlig hälsning

Oskbollen

Jag skulle nog säga att huruvida objektet genererar kostnader eller inte spelar ingen roll för om det är en investering eller inte. Så länge avkastningen är större än kostnaderna har du ju ändå tjänat pengar, och det har varit en bra investering.

Däremot så måste man ju bo någonstans. Visserligen kan man hyra en bostad också, men att flytta endast för att realisera en vinst är det nog inte många som gör om de i övrigt trivs bra. På det sättet är det ju inte bara rationell ekonomi som styr handlandet, det kanske skulle kunna diskvalificera egna bostaden från att kallas investering.