Easee elbilsladdare får försäljningsförbud

Jag visste inte att @JFB hängde även på Byggahus… :face_with_hand_over_mouth:

Tack för info!

2 gillningar

Är det någon som har försökt att reklamera sin laddbox hos återförsäljaren?
Jag har försökt att läsa mig till vem som är motparten och tycker att man borde kunna vända sig till återförsäljaren

Du har väl köpt boxen av ett företag som även löst installationen antar jag, dvs inte Easee.
Vänd dig till dem. De kommer troligen trilskas eftersom boxen inte är belagd med användningsförbud. Att den inte alls motsvarar förväntningarna eller att risken är överhängande att molnlösningen kommer haverera om Easee går i konkurs är ju argument du kan prova.

Ja, Tibber har både sålt och inkluderat installation, reklamation är ju eg att varan har ett dolt fel, vilket jag tycker detta är.

1 gillning

Motpart är den du köpt boxen av. Har du köpt den direkt från återförsäljaren är det denne du ska vända dig till. Har du köpt via en typ installationsfirma med jobb etc så är det den firman du ska vända dig till.

Det är som när man köper en TV. Går den sönder ska man i första hand vända sig till den man köpt TV:n av, eftersom det är med den aktören man har ett avtalsförhållande med. Har de exempelvis gått i konkurs så finns det dock möjlighet att reklamera till producenten. Men där rör sig de flesta inte just nu.

2 gillningar

Har du provat det här att reklamera den till Tibber? :thinking:

Ja, de säger bara att kommer att återkomma till alla berörda kunder så fort en åtgärd har presenterats och godkänts utav Elsäkerhetsverket så en riktlinje upprättats i frågan.
Och att man ska ha lite is i magen…. de hoppas att de kan återkomma inom kort…

Antingen så kommer jag att vänta eller så kommer jag säga att de är ”motparten”, varan är bristfällig och att jag inte behöver invänta tredje parts åtgärdsprogram och kräva byte.
Håller på att fundera över hur jag ska gå vidare

1 gillning

Min åf bad mig vänta 12 månader.

14 juni kommer mer info?

2 gillningar

Nån som sett ett svar? :thinking:

I Norge kom det beslut om försäljningsstopp tidigare i veckan vilket påverkar hela EES har jag för mig.
Ska se om jag hittar något om det

1 gillning

Nkom väljer därför att inte gå emot Elsäkerhetsverkets beslut om att införa säljstopp för boxarna. ”Om inget annat EES-land invänder mot Elsäkerhetsverkets slutsats senast den 15 juni, och Regeringsrätten fastställer beslutet, blir Easee skyldigt att följa upp beslutet inom hela EES”, skriver Nkom. Det skulle innebära att säljförbudet för boxarna Home och Charge införs i hela Europa förutom Storbritannien och Schweiz som inte ingår i EES.

Då det är den 15:e antar jag att stoppet har aktualiserats

1 gillning

Handlingarna avslutas med Easees plan där det framgår att man kommer göra åtgärder i två faser:

Fas 1: Rätta felaktig dokumentation genom att utföra planerade tester. Detta väntas vara klart 30 september 2023

Fas 2: ta fram nya klistermärken till ägare av Easee Home och Charge. Detta väntas vara klart ett halvår efter det att fas ett är utförd.

Ser framemot nya klistermärken!

3 gillningar

:joy: :joy: :joy: - Skrattade rakt ut. :joy:

Tror du man får välja själv? Jag skulle gärna vilja ha en gnuggis.

3 gillningar