En aktiv investerare tävlar mot alla?

Angående Paradox of Skill som iofs innehöll en del intressanta tankar men kom med en väldigt märklig slutsats.

En annan intressant aspekt som dyker upp som en föjld i det här resonemanget är att i schack tävlar du mot en person. Som investerare räcker det inte att du slår din granne. Du måste slå alla. Det inkluderar doktorer och professorer i matematik, statistik och astrofysik på stora fonder och pensionsstiftelser.

Det här kan helt enkelt inte vara sant. När jag fattar beslut om att köpa eller sälja en fond, aktie etc. så går jag in på en öppen marknad där köpare och säljare hela tiden möts. Det är ingen tävling vid varje affär utan resp. köpare och säljare råkar bara mötas just då på den prisnivån, en prisnivå som rör sig hela tiden på kort och lång sikt. Det kan vara institutioner, smarta privatpersoner, korkade privatpersoner, gamblers, personer som säljer för att de behöver realisera sitt kapital av olika skäl, några som månadssparar i år efter år i dåliga fonder, ja massor av olika personer och institutioner (via personer), börsrobotar etc möts hela tiden på olika prisnivåer.

Alltså, varje gång man handlar på börsen så måste man alltså inte “slå” alla, detta måste vara en helt orimlig slutsats!

Jag är benägen att hålla med. Det finns 1000 anledningar till varför någon säljer eller köper en aktie. Någon kanske ska köpa en lägenhet och säljer sitt innehav för att få loss handpenning som någon annan då köper - vem gör en bra/dålig affär? Någon säljer ett innehav för att få likvider till ett dödsbo som någon annan köper - vem gör en bra/dålig affär? Ja, det går att ge otaliga exempel på det.

Säg såhär då. Häromdagen kom Sinch ut med pressrelease om att de förvärvar inteliquent, aktien drog iväg typ +15%. De som köpte och sålde innan PM:et, gjorde de en bra eller dålig affär? De som köpte och sålde efter PM:et, gjorde de en bra eller dålig affär? Går säkerligen att argumentera åt båda håll :slight_smile:

Precis. Säg att jag säljer en fond för att få bättre momentum via en annan fond som jag byter till. När jag säljer första fonden kan delar av innehavet matcha Eugene Famas månadssparande i en annan fond så att han köper mina andelar. Eller så får jag hans andelar när han säljer av lite av sin fond för att han behöver pengarna till något och de andelarna går in i fonden jag byter till. Har någon av oss “slagit” varandra här?

Jag tänker inte på börsen som en tävling mot andra utan man tävlar i första hand mot sig själv via beslut om investeringsstrategier och beslut om enskilda affärer. Det finns alltid någon/några som matchar då man köper och säljer, de andra har helt andra skäl till affären än jag sannolikt. Men vi möts ihop med alla andra. Och hela tiden finns det nya chanser att mötas på börsen, alla har mer eller mindre samma chans att göra en bra investering.

Nu har jag främst enskilda innehav, men brukare inte fokusera så mycket på varför någon annan köper eller säljer en aktie, utan varför jag gör det. För min del är det lättare att behålla “conviction” när jag vet vad jag köpt. Sen kan ingen veta i det långa loppet hur det kommer att gå, men jag har åtminstone gjort ett informerat beslut.

Det är inte ovanligt att förvaltare skalar av innehav då de växer sig stora. Exmpelvis Odin småbolag sålde Sinch då det inte längre kan anses som ett småbolag, men finns med i deras Sverigefond. Johan Thorens fond från Strand skalar kontinuerligt i Evolution för att den helt enkelt inte får vara ett större innehav än mandatet anger. Or so they say :smiley:

Eller Handelsbanken Hållbar Energi som skalade av Nibe som blev lite för små i förhållande till fonden som vuxit sig stor. Man sålde inte för att Nibe var dåligt. Eller när man sålde av Tesla, det gjorde man inte för att Tesla var en dålig investering, förvaltaren sa själv att man antagligen förlorade på det vad gäller fondens utveckling. Man sålde pga ESG-värden och att Tesla motarbetade fackföreningar. I bägge fallen sålde man inte för att man var “smartare” än alla andra utan av helt andra skäl och detta sögs då upp av en hoper köpare som då givetvis även köpte av en hoper olika skäl.

Här har vi definitivt något som inte alltid är så rationellt. Med det sagt så går den här typen av bolag som skållade troll på börsen. Vill man ha Tesla nu så kan man köpa en globalfond. 1,12& av LF Global Indexnära såg jag.

Bygger på resonemanget att en tillgångs pris bygger på marknadens samlade bild av just den tillgången i detta nu. Att då t.ex. över- eller undervikta mot något innebär det att man har en annan syn än hela marknaden.

Tycker inte att det håller. Marknaden är inte samlad på det sättet utan kursen på en aktie eller fond varierar hela tiden. Det man sker på kurser på aktier är möjligen olika “uppfattningar” men det kan vara helt olika personer som möts i en affär utan att någon kan anses slå någon. Det finns tusen anledningar till att man möts just då i en affär, dito för fonder en viss dag.

Din modell om att man måste slå doktorer och professorer är extremt konstlad, det fungerar helt enkelt inte så på börsen. Alla har löpande chansen att ta beslut om köp och sälj. Man kan säga att alla har egentligen samma chans att lyckas då eftersom handeln sker “parallellt” och inte dumma privatsparare mot astrofysiker. Dumma privatspararen och astrofysikerna kan samtidigt ta exakt samma beslut om köp eller sälj på samma marknad. De slåss inte mot varandra. Det är en helt orimlig slutsats.

Det är också orimligt att se det som att man har en helt annan syn än “hela” marknaden. Hela marknaden är inte inblandad i varje enskild affär, det är bara de som just då möts.

Det är helt fundamentalt totalt jätteomöjligt att det är som du påstår. För att någon ska kunna köpa måste en annan person sälja. Så någon annan måste ta beslutet att sälja till det pris du erbjuder. Annars får du inte någon aktie.

Det finns tusen olika skäl till att någon köper eller säljer utan att det handlar om en tävling. Eugene Fama kanske skulle köpa en ny bil och sålde lite aktier. Någon köpte just hans aktier. En månad senare rusade aktien men Fama ville ändå köpa sin bil så gjort är gjort. Bara ett exempel av en oändlig mängd olika skäl till att olika personer väljer att köpa eller sälja. Det kan bero på hype, på egen värdering, egen teknisk analys, för att man behöver pengarna, för att man månadssparar fast man har glömt vilken aktie eller fond man valt etc.

Dock sker ju den mesta handeln inte mellan småsparare.

Det spelar ju egentligen ingen roll. En typisk börsdag eller börsvecka så varierar kurserna på aktier ganska mycket, även för fonder mellan olika dagar, som följd av variationen i aktiekurser. Men alla, fullblodsidioter som chansköper till astrofysiker har chansen att köpa eller sälja på egentligen samma nivåer, utan att de kan anses tävla mot varandra.

Fast om jag som småsparare köper till kursen 105 SEK isf de 100 SEK som de stora spelarna är beredda att ge spelar det väl ingen roll vem som är på andra sidan och varför de säljer. Jag har då på ett sätt inte spelat vid samma bord, men backar man lite har jag ett sämre läge än resten då jag ligger 5% efter.

På samma sätt funkade det väl med GME m.fl. och generellt i en short squeeze. Aktörerna med “svarte petter” i ett sådant läge måste ju slå alla andras köpvilja för att komma ur den korta positionen i en uppåtgående trend.

Beror ju på hur du kommit fram till din slutsats om 105kr? Förvalataren kanske behöver skala sin position vid 120kr,det behöver inte du. Du kan välja att köpa ex Evo eller Swedish match, fondförvalatern kanske inte ens får pga sitt mandat?

GME var väl ändå en väldigt speciell händelse? Om hedgefonderna nu är så smarta så kan man ju undra hur de hamnade i den situationen till att börja med? Dem är människor de också, med sina fel och brister.

Det som hände med GME är en anarkistisk flockhandling med bisarra effekter, dvs inget som säger något alls om börsen i allmänhet alltså.

Reddit är väldigt speciellt när det kommer till vilka som får massan med sig. Varje forum har sina regler och egna normer för hur någon kan få massan med sig. Borde finnas massor av gruppsykologiska analyser på Reddit. Jag gissar att det inte är jättesvårt att manipulera ett forum om du förstår de underliggande mekanismerna.

Med det sagt blir det intressant att följa utredningen!

Jag tror inte jag riktigt förstått ditt resonemang. Menar du att citatet skulle gälla en enskild affär? Det var ett tag sedan jag lyssnade på avsnittet men det var väl i kontexten ”tur vs skicklighet som krävs för att vara en framgångsrik aktiv förvaltare/privatperson”? Det gäller väl inte en specifik affär? För att över tid slå index och därmed anse att den tiden som krävs för att aktivt förvalta ska vara bra spenderad tid så måste du väl över lång tid överprestera mot index. Dvs du måste vara bättre/ha mer tur än majoriteten på marknaden i de flesta av dina affärer. En marknad som består till stor del av människor som gör detta på heltid/har långa studier bakom sig/många års erfarenhet (och ändå sällan lyckas med det).
Ditt resonemang är väl att du i ett enskilt drag kan göra ett bättre drag i schackspelet (pga att din motspelare är sämre/har andra prioriteringar)
Eller missförstår jag?

Kritiken ligger i att påståendet är att man måste slå alla, professorer, astrofysiker etc. Men det kan ju inte vara sant. Alla sitter ju inte på köp/sälj-knapparna samtidigt och tävlar om vem som vet bäst, kursen går upp och ner hela tiden. Dvs kopplingen finns till varje affär indirekt. Vem som helst kan gå in och köpa eller sälja vid en viss kurs helt oberoende av alla ev. professorer och astrofysiker. Man kan göra samma, bättre eller sämre affärer.

Misstänker att allt har att göra med Efficient market hypothesis som är en teoretisk tankekonstruktion, eller ska vi säga utopi. I praktiken existerar snarare en massa olika uppfattningar om en akties pris parallellt och amatören kan ha samma åsikt som professorn och göra samma affär om man så vill, det är ju i varje köp/sälj-man möts utan att man vet man möter. Det är fel att utgå från att om man köper så vet någon annan bättre som säljer, eller vice versa. Man kan ha tusen och åter tusen olika skäl till att man gör en affär just då på just den kursen.

I schack möter du just en enda annan person. På börsen möter du tusentals andra som under samma dag, vecka och månad har varierande uppfattning om kursen, av en hel massa olika skäl än att man kan anses ha övertag och dämed “slår” någon.

Jag tror mer på att börsens rörelser är ett resultat av ett irrationellt beteende (psykologi, flockbeteende…). Detta gör att alla som hittat ett sätt att nyttja dessa rörelser kan komma ut som vinnare. Oavsett om man är professor eller dagisfröken med stort aktieintresse. Pratar vi att avkasta mest av alla över tid så kanske man kan se det som att man tävlar men annars tävlar man främst mot sig själv, då alla har ungefär samma förutsättningar i grunden.

Det finns oerhörda mängder forskning på Efficient market hypothesis som visar att det är en väldigt bra modell för att förutspå/beskriva prissättning på en öppen marknad. Med vissa mindre avvikelser på mindre inneffektiviteter.

Menar du att de undersökningarna inte har något eller bara mycket lite värde som en beskrivning av verkligheten?

I så fall, finns det några mycket bättre modeller?

Hmm, jag vet inte om jag ser det för enkelt eller om du gör det för komplicerat. ”Matchen” eller ”partiet” som menas måste väl vara att få bättre avkastning än index sett över tid och varje affär kan då liknas vid ett drag i ett lååångt schackparti?
Den övervägande majoriteten av alla affärer/pengavolymer görs av stora spelare som finansiella institut, stora förvaltare och dylikt. De har astronomiska summor att lägga på den senaste algoritmen, de vassaste matematikerna, de mest insatta marknadsanalytikerna och forskare i ekonomisk psykologi (och gud vet vad mer) dessutom sitter de ju på kontakter och finansiella möjligheter och verktyg som enskilda sparare aldrig kommer åt. Ska du slå index tävlar du ju inte mot ”dagisfröknar” eller andra småsparare. Du måste ju inte ”slå” alla på börsen, men en majoritet. Dvs du måste slå en hel det ”kvantnissar” och datorprogram som känner av små börsrörelser i realtid och avancerat skit som folk suttit på heltidstjänster och utvecklat. Som du hör är jag inte riktigt med på premissen att spelplanen är jämn och att vi spelar med samma förutsättningar.
Självklart kan det i den enskilda affären vara så att du av någon anledning vet mer eller lika mycket (eller tror dig veta iaf) som de andra som handlar i samma produkt och kanske har du rätt (eller snarare tur😉) Men du gör väl inte en affär på börsen och sen säger tack och hej jag slog börsen?

Hurvida man tävlar mot sig själv eller index får man kanske bestämma själv, men det går ju att argumentera för att det är index man tävlar med annars betalar man väl för att få hålla på med aktiv förvaltning och då får man se det som en dyr hobby, eller?

3 gillningar