En rättelse i "De 40 vanligaste frågorna"-artikeln?

Fråga 8 “Vad är en räntefond?” på sidan https://rikatillsammans.se/kom-igang/vanliga-fragor/ innehåller följande stycke text:

En räntefond är precis som en aktiefond en korg (eller plånbok) med många olika lån till många olika mottagare. Fördelen med en räntefond är att den har mycket lägre risk än en aktiefond. Man kan se en aktiefond som en krockkudde eller livrem i ett sparande.

Är det verkligen en aktiefond som är krockkudde/livrem eller borde det stå “räntefond” där istället?