Feedback på min portfölj som har en slagsida mot onoterade företag

Jag är i en position där jag har ett ägande som troligtvis är något spretigare än snittet, kombinationen av det, samt storleken gör det något knepigt för mig att sätta en rimlig risk och fördelning.

Vissa av tillgångarna är låsta i onoterat, vissa har väldigt hög risk och är illikvida, och annat är jag bara okunnig kring (börsen).

Tillgångarna är fördelade på holdingbolag och privat, tidshorisont för majoriteten (80%) av portföljen är 5+ år.

Så har egentligen två frågor jag gärna vill få feedback på;

  1. Hur uppskattar ni risken på portföljen som helhet?
  2. Hur uppfattar ni risken på det noterade innehavet?
Type of equity Value Estimated risk
Sparkonto (0,9%) 3,500,000 kr 0%
Onoterat mid/låg risk 10,000,000 kr 30%
Onoterat hög risk 1,500,000 kr 50%
Index-fonder 3,000,000 kr 30%

Planerad fördelning av indexfonder

Placement Fee Ratio
Länsförsäkringar global indexnära 0,2% 50%
Handelsbanken global småbolag 0,6% 25%
Avanza emerging markets 0,15% 10%
PLUS Småbolag Sverige Index 0,4% 15%

Förstår att viktningen av onoterat är högre än snittet, har dock vad jag skulle tro är ett informationsövertag pga att ha verkat i en bransch där jag möter på många möjligheter och saminvesterar med andra som ofta har en än större insyn. Det är också så jag historiskt byggt värdet på tillgångarna.

Uppskattar all feedback!

3 gillningar

Jag upplever inte att jag har något att tillägga mer än det som du själv är inne på. Den noterade portföljen ser ju bra ut. I liknande situationer brukar jag tänka på att man ska ligga ca 50/50 mellan noterat och onoterat och ett snabbt överslag så ligger du enligt nedan:

Typ av investering Andel
Sparkonto ca 20 %
Noterade tillgångar ca 17 %
Onoterade tillgångar ca 63 %

Jag skulle ju gärna ökat upp Sparkonto + Noterat från 37 % till åtminstone 50 %. I alla fall tills den summan blir så pass stor att den kan täcka majoriteten av dina årsutgifter. Normalt brukar jag tänka ca 25 års utgifter, men det vore ta i eftersom det onoterade ändå har ett värrde, så säg 15 gånger dina årsutgifter. Därefter kan du med gott samvete köra all-in i onoterad.

2 gillningar

Tack @janbolmeson!

Skulle du säga att det är likvärdigt att ha pengarna på kontot som på Noterat i beskriven situation?

Njae… beror ju på ens risktolerans, humankapital och andra faktorer. Ja, det löser likviditetsrisken då du kan få ut pengar relativt snabbt. Men det hanterar inte volatilitetsrisken att det kan sjunka 30 % på 3 veckor som under Corona-kraschen 2020.

1 gillning