Finns dessa funktioner hos någon aktör?

Bygger min pengamaskin på Avanza och har noterat att de stödjer det jag skulle kalla bulk-köp av fonderna man har i portföljen. Mycket trevligt. Fast då jag även har investmentbolag i portföljen så skulle jag givetvis gärna vilja inkludera dessa i mina bulk-köp. Dvs jag är ute efter en funktion där jag kan sätta in säg 100 000kr och sedan i ett steg köpa alla mina innehav i portföljen så jag bibehåller balansen.

Vad jag även gärna skulle se är att man även kan sälja av avkastningen enligt samma modell, dvs jag anger att jag vill ta ut 40 000kr och så säljs det automatiskt av från avkastningen utifrån en definierad balansering som jag sätter en gång per år.

Finns det någon aktör som erbjuder detta som inte är en fondrobot?

Det enda jag känner till är det amerikanska M1 Finance (https://www.m1finance.com/) som fungerar på liknande sätt du beskriver. Där ska du kunna ange börvärden för portföljen, t ex Matercard 15%, så att om innehavet avviker från börvärdet så kommer rimlig del av nyinvesteringen bli i detta värdepapper för att komma i närheten av börvärdet. En sorts rebalansering vid nyinvestering.

Ja, “autoinvest”-funktionen som M1 har hade varit trevlig. Bara att föra över valfritt belopp till ISK’t och få det investerat enligt önskad fördelning, aktier och/eller fonder.