Flytta från VP till ISK nu när en aktie har störtat?

Hej,

Jag har ett VP-konto som jag gärna vill flytta alla mina aktier ifrån och istället anv ett ISK. Många pratar om när man ska görs det för att undvika för hög skatt vid försäljningen av aktierna. Nu har en av mina aktier störtat. Kan man använda den värdeminskningen i samband med ett byte från VP till ISK för att minska skatteeffekterna?

Hej!

Det är en svår fråga, men helt klart är det bättre att flytta en aktie som ligger på minus än en som ligger på plus. Sedan kan man inte gärna sitta och hoppas att ens aktier ska rasa i värde. Och om man tror att börsen ska gå ner bör man inte äga aktier alls.

Ett sätt att göra det på är att ta det stegvis över ett eller två år. Då garderar man sig i alla fall mot att ha gjort flytten vid fel tillfälle. Å andra sidan kanske det sedan visar sig att det hade varit bättre att flytta allt på en gång.

Hej Fredde,
Det som du syftar till är att kvitta en aktie som har gått minus med en som har gått plus.
Om du t ex. har gjort en förlust i en aktie så kan du “kvitta” den med en som har gått lika mycket plus utan att behöva betala extra skatt (det kan givetvis vara en mängd aktier och inte bara 1 vs 1).

Aktie A inköp: 10 000 kr, värde 5 000 kr. Förlust = 5 000 kr.
Aktie B inköp: 5 000 kr, värde 7 500 kr. Vinst = 2 500 kr.
Aktie C inköp: 10 000 kr, värde 12 500 kr. Vinst = 2 500 kr.

Du kan alltså kvitta Aktie A mot Aktie B + Aktie C, dvs. Sälja Aktie A, Aktie B och Aktie C (om du sedan återköper alla eller enstaka i ny ISK depå eller inte spelar ingen roll för skatten).

Fredde: om du har en strategiskt allokerad portfölj, då är är svaret nej på din fråga. Rebalansera då hellre på ISK-depån.