Flytta privat pensionssparande

Kan jag ändra min privatförsäkring Liv i handelsbanken till ett investeringskonto

Hej Marie!

Vad jag uppfattar på deras hemsida är att du kan flytta innehavet utan några kostnader, om så är fallet så tycker jag absolut att du ska flytta det och investera enligt “Globala Barnportföljen”.