Fond eller Trad

Hej, jag undrar vad jag ska välja som nybliven pensionär.

Fond eller Trad på Tjänstepensioner som inte går att flytta från Skandia .
Fondavgift 0,65% + fondavgift 0,30% Årsavgift 360 kr
Tradavgift 0,65% Årsavgift 360 kr.

Eller finns det andra lösningar?

1 gillning

Det beror ju till viss del av hur upplägget för den traditionella är, dvs hur stort sänkning av utbetalning du får för att få säkerheten i ett garanterat belopp, och hur riskbenägen du är. Ingen koll på Skandia alls, men t.ex på premiepension så stiger delningstalet från 18 till 28 om man byter till tradionell, dvs 35% lägre initial utbetalning.

1 gillning

Fast man måste ha i beaktande att det nu handlar om utbetalning, och om denna del av pensionen är betydande eller man har väldigt små marginaler så ska man nog inte ha den helt exponerad mot aktiemarknaden om man har den i egen fondförvaltning, eftersom utbetalningen är propertionell mot kapitalet (dvs om vi får en sättning på 40% ett år så sjunker utbetalningen kommande år med 40%).

1 gillning

Detta missade jag helt. Jag tar bort mitt inlägg.

Nu har jag också Skandia Trad på en av mina pensioner, och deras trad är ganska bra över tid (historiskt). Inte så volatil och du får även överskott från verksamheten.

Eftersom du får ökning även under uttaget skulle jag ligga kvar för att hålla ner risken.

Uttagstiden beräknas bli 5 år.

Vad är valet egentligen, dvs vad har du nu och vad är det du kan byta till?

Om jag förstår det rätt så garanteras 80% av inbetalade premier för utbetalningen i traditionell förvaltning, så om du haft tjänstepensionen i traditionell förvaltning under arbete har du nu ett inarbetat garanterat belopp som är 80% av inbetalade premier + återbäringar. Om denna kan kan göras om till fondförvaltning under utbetalning, vad är dealen då, får du då 100% av inarbetade?

Om du istället haft i fondförvaltning under arbete, vad får du om det konverteras till traditionell förvaltning under utbetalning? 80% av nuvarande kapital?

Utbetalningskapitalet lika oavsett oavsett Fond eller Trad.
Har varit i Fond sedan 90-talet med skalavgift på 0,65% + fondavgift på 0,30%, total 0,90%.
Kan flyttas till Trad med skalavgift på 0,65%.
4 försäkringar med 360 kr årsavgift på varje oavsett Fond eller Trad, total årsavgift 1440 kr.

Utbetalningskapital samma så då menar du att även första utbetalning är samma men traditionell har en garantinivå på 80%, eller vad är garantin?

Den totala utbetalningen från försäkringen baseras på försäkringskapitalet, men kan aldrig bli lägre än det garanterade försäkringsbeloppet.
Annars ökar den med återbäringsränta som i dagsläget är 5% men kan öka eller minska beroende på avkastningen på tillgångarna.

Och vad är försäkringsbeloppet kontra det nuvarande kapitalet. Det är ju en central parameter i valet

Om vi räknar på att: Försäkringsbeloppet är 80% av Kapitalbeloppet 1 000 000 kr = 800 000 kr
Prognosränta på Kapitalbelopp är 5%
Garantiränta på Kapitalbelopp 1,25%

Garantiränta på Försäkringsbelopp 1,25%

1 gillning

Då skulle jag börja med att fundera på vad det skulle krävas för att replikera traditionell förvaltning.

Om du vill göra egen förvaltning men kunna (i det närmaste) garantera att du inte går under 80% kapitalet så betyder det, om vi lite grovt räknar med en möjlighet till 40% sättning på börsen, att du allokerar 50% aktier och 50% säkrare typ korta räntor. Med en sådan allokering blir en genomsnittlig avkastning på din portfölj runt 4.5% om vi räknar på 8% historisk avkastning på aktiefond och 1% på kort ränta. Dvs i mitt tycke hugget som stucket jämfört med traditionell.

Med det som utgångspunkt handlar det som jag ser det bara om du vill öka (eller sänka) risken genom att justera allokeringen och därför välja egen förvaltning, samt om du är intresserad av att sköta förvaltning själv.

2 gillningar

Tack för din hjälp med beräkningen och dina åsikter.

/Ove