Fonder inom tillväxtmarknader

Hej. En del utav min portfölj består utav fonder inom tillväxtmarknader. De fonder jag använder mig utav är

Avanza Emerging Markets - Avgift 0.29% - Jämförelseindex MSCI AC Asia Ex Japan

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära - Avgift 0.50 % - Jämförelseindex MSCI EM

Swedbank Robur Access Asien - Avgift 0.33 % - Jämförelseindex MSCI EM

Informationen är tagen ifrån Avanza. Betyder detta att bara avgiften skiljer Avanza Emerging Markets ifrån Länsförsäkringars fond. Swedbanks fond då. Jag har för mig att det jämförelseindexet är färre bolag vilket bör betyda att denna medför en större risk om än så marginellt. Är det annars samma företag i fonderna?

Finns det någon poäng i att ha både Avanza samt Swedbanks fond eller bör jag sälja av och placera hela min tillväxtmarknadsdel inom Avanza Emerging Markets.

Länsförsäkringars fond. Är denna lika som Avanzas men till en dyrare kostnad?

Hur resonerar ni? Har jag missat något?

Fråga 2. Hur tänker ni om Japan? Har hört flera gånger att detta är en undervärderad marknad. Så varför exkluderar man då indexfonder mot Japan. Är den japanska marknaden allt för spekulativ. Kanske är detta en framtida ämne för Jan och Karoline att behandla i ett poddavsnitt.

Vänliga hälsningar Gustaf

LF och Avanza följer samma index, men LF har valt att ersätta/inte investera i vissa aktier enligt deras principer för ansvarsfulla principer. Detta är dock försumbart i det stora hela om du fokuserar på avkastningen så du behöver bara titta på avgiften om du jämför dessa två fonder och i det fallet så är Avanza bättre

Fonder för tillväxtmarknader exkluderar Japan för att det inte är en tillväxtmarknad.