Fördelning i Nybörjarportföljen

Hej Jan och gänget!Jag startade upp ett månadsspar för ett bra tag sen och nu efter ombalanseringen fick jag lite problem när jag skulle fördela mitt månadsspar i procent över mina 10 aktier.

Som Jans tips-portfölj måste man fördela ett antal aktier i sitt månadsspar på typ 8.75%. Men det gick inte hos Avanza då den avrundar till 9% (närmaste heltal) automatiskt! Jag kontaktade Avanza och dem sa att det inte går att månadsspara med decimaler! Hur löser ni det problemet?

Tacksam för hjälp!

Man kan avrunda friskt på månadssparet och sedan justera obalansen när man balanserar om portföljen (då det finns en större summa att jobba med).

Hej Jonatan!

Så är det, endast heltal är möjligt att spara i.
Tycker inte att det är ett jätteproblem, som Per skrev så sätt bara 9% på vissa och ombalansera det varje år istället.
Kommer inte märkas på något sätt i sparandet då det handlar om 0.25% av allokeringen.

Hej!
Tack för svaret!
Men är inte riktigt med ändå, för då kanske slutprocenten blir 102%?

Hej!

Sätt 9% på vissa och 8% på andra så löser det sig.

Hej igen!
Tack för svaren.
Men problemet blir då att slutprocenten kan blir 102% eller mer? Hur tänker ni att man kan göra ist?

Man kan välja några fonder, helst i samma andelsklass, och sänka en i taget med 1% tills summan blir 100%. (Eftersom det handlar bara 1% per fond är det inte så noga vilken fond man väljer, men det kan vara bra att ta välja någon av dem med störst andel, och man kan ta till och med någon av dem som man avrundade uppåt!) Om det inte skulle räcka kan man ta några fonder till och fortsätta proceduren tills man når målet, men det gäller att sluta i tid och inte göra det rent rutinmässig eftersom risken finns att man kan hamna under 100%. Det kan kräva lite koncentration och vana med sifferarbete, men även utan någon större matematisk begåvning borde de flesta klara av uppgiften inom en rimlig tidskram - även de som jobbar på Avanzas kundtjänst. Man ska komma ihåg att det är alltid bra att göra en efterkontroll och dubbelkolla resultatet, eftersom det är så lätthänt att slarva med siffror, särskilt när det gäller procent.

100 procent är alltid 100 procent.

Ett exempel. Sparar du 10 procent i 10 olika fonder blir det totala beloppet 100 procent.

Sparar du 10 procent i sex fonder, 11 procent i två fonder samt 9 procent i två fonder blir beloppet också 100 procent.

Ge oss ett konkret exempel på ditt sparande, så får vi försöka förklara på nytt.