Fördjupning: Riksbankens valutavarning till oss med globala indexfonder | #329

Förra månaden gick riksbankschefen Erik Thedén ut i media med varningar såsom: “Om kronan börjar förstärkas kan det vara hushållen som inser att de sitter på en stor valutarisk” och “Det kan gå snabbt när kronan börjar stärkas”. Vi och flera är av åsikten att om du sparar långsiktigt så är detta bara brus att ignorera. Som vanligt är strategin att bara sitta still i båten och fortsta med: “Just. Keep. Buying”. :sunglasses:

Under de senaste två åren är vi många som har noterat att den svenska kronan kraftigt har försvagats mot t.ex. EUR och USD. För oss som sparar enligt forskningen - dvs. långsiktigt, brett, billigt och passivt - har det inneburit en extra skjuts för våra globala indexfonder.

En globalfond till ca 70% investeras i USD och till ca 20% i EUR. Det innebär att vi har sett värdet på våra globalfonder öka i svenska kronor eftersom vi nu får flera kronor för varje dollar och euro.

När vi investerar i en global indexfond eller fondrobot, så får vi avkastningen från de underliggande aktierna, men vi får också förändringen i valutan mot kronor. Därmed har Thedén rätt i att om den svenska kronan stärks, så kommer vi att se värdet på våra fonder minska med motsvarande. Och ja, han har också rätt i att det kan gå snabbt. Men! Det är inte en “bugg”, något som är felaktigt - det är meningen.

I veckans avsnitt dyker vi ner i frågan och för att ni inte bara ska ta det från oss, så passar vi på att ställa frågan till fem olika personer och lyssnar på deras åsikt och hur de tycker att en småsparare kan tänka och agera. I avsnittet får du lyssna på:

 • Peter Bergman, fondbolaget Captor (@captorfonder)

 • Oscar Björklund, fondroboten LYSA (@OscarLysa )

 • Henrik Tell, oberoende finansiell rådgivare Effektiv Förmögenhetsförvaltning ( @HenrikTell)

 • André Granström, community-röst och analytiker VQM Consulting ( @Andre_Granstrom)

 • Andreas Runnemo, Småspararguiden ( @Runnemo)

Kontentan att ta med sig från dem och oss är:

 • Över tid är bidraget från valuta 0. Dvs. valuta går upp och ned och över tid bidrar det varken positivt eller negativt till utvecklingen. Precis som t.ex. guld har det ingen naturlig avkastning eller tillväxt.

  • Men för undvikande av missförstånd: “JA, om kronan stärks så kommer det sänka värdet på alla investeringar som handlas i utländsk valuta. Det vill säga om kronan stärks med 10% så kommer det göra att en indexfond faller med ca 10% i värde allt annat lika.” Så ja, det är en risk precis som det har varit / är en möjlighet att vi har tjänat på det när kronan har försvagats.
 • När du kollar på historisk indexutveckling är hänsyn tagen till valuta.

 • Att förutsäga valutarörelser är omöjligt

 • Den (dumma) internationella valutamarknaden tycker inte att den svenska kronan är felvärderad utan den har exakt det värdet som marknaden tycker att den borde ha just då.

 • Om du har ett långsiktigt sparande så är alla samtal om valuta bara brus och något att ignorera.

Henrik Tell avslutar det hela bäst. Han säger att om man är orolig för att det ska gå ner - oavsett om det handlar om valuta, att saker är högt värderade eller någon annan anledning - så är det kanske ett symptom på att man har tagit fel risk från början. För allt sparande innebär en risk att man inte får tillbaka hela eller delar av sitt kapital.

Varken Oscar, Henrik, André, Andreas eller vi tycker att det här med valuta är en anledning till att göra saker annorlunda, utan sitt still i båten. Det här är bara en krusning på havet på resan. Samma sak gäller som tidigare. Sitt still i båten och titta på horisonten. Just. Keep. Buying. :wink:

Vi hoppas du gillar avsnittet!
Jan och Caroline

PS. Ingen ersättning har utgått till någon för medverkande.

Läs, titta eller lyssna på avsnittet

Nedan har du länken till hela artikeln på hemsidan. OBS! Transkriberingen blir inte klar förrän måndag / tisdag. Vi ligger lite efter. Men den kommer. :+1:

Annars kan du som vanligt se videon överst, lyssna på det där poddar finns t.ex. via Apple podcast eller Spotify . Du som stödjer oss på Patreon kan även lyssna på det i vår reklamfria FikaTillsammans-podcast eller via listan här.

Innehållsförteckning

Nedan följer innehållsförteckningen för avsnittet för att få en känsla av innehållet

Visa innehållsförteckningen
 • 00:00:00 Introduktion
 • 00:03:26 Valutans påverkan på indexfonder
 • 00:12:10 Riksbankens varning
 • 00:19:01 Peter Bergman, Captor Fonder
 • 00:26:17 Andre Granström, VQM
 • 00:32:06 Oscar Björklund, LYSA
 • 00:42:58 Andreas Runnemo, Småspararguiden
 • 00:50:59 Henrik Tell, Effektiv FF
 • 00:57:29 Sitt still i båten + Just. Keep. Buying = :moneybag::heart:

Från artiklarna som vi refererar i avsnittet

Hushållen har pressat kronan genom sitt stora sparande i utländska fonder. Det menar Första AP-fondens VD Kristin Magnusson Bernard. Men kapitalflöden kan skifta snabbt och stärka kronan, enligt Riksbankschefen Erik Thedéen. “Om kronan börjar förstärkas kan det vara hushållen som inser att de sitter på en ganska stor valutarisk”, säger han till Afv.

Att svenska hushåll sparar i utländska tillgångar, som globala indexfonder, har däremot drivit på kronförsvagningen, menar hon.

”Man kan säga att man diversifierar sin portfölj genom att ha sin inkomst i kronor, lånar i kronor och placerar i utländska tillgångar. Jag recenserar inte det här beståndet, för det har funkat väldigt bra för hushållen.”

Enligt Erik Thedéen skulle det förutom institutionella investerare, kunna vara svenska hushåll som genom sitt stora ägande i utländska tillgångar så småningom driver på för en starkare krona.

”Om kronan börjar förstärkas kan det vara hushållen som inser att de sitter på en ganska stor valutarisk”, säger han.

En orsak till den svaga kronan kan vara hushållens stora utlandssparande. Kronraset har samtidigt drivit upp värdet på de utländska tillgångarna. Det innebär att svenska sparare sitter med en saftig valutarisk.

Erik Thedéen: ”Vi har ingen prognos. Men om man tittar historiskt så ser man att det kan gå snabbt.”

Han befarar att det i så fall kan bli ett bittert uppvaknande för spararna.

”Hushållen har en betydande valutaexponering, både via sitt PPM-sparande och via vanliga aktiefonder.”

Hushållens stora sparande i utländska fonder trycker ned värdet på den svenska kronan. Det är enligt Första AP-fondens vd en viktig förklaring till den pågående kronkrisen.

”Vi har en tendens att titta på svenska svagheter som förklaringen, men jag tror inte alls på det som huvudförklaring”, säger Kristin Magnusson Bernard.

”Det beror på att de köper utländska indexfonder, en kombination av att man köper amerikanska aktier och så säljer man kronor samtidigt. Det här flödet har helt enkelt varit större än köparna (av kronor) under en ganska lång tid. Det innebär att det blir ett tryck nedåt på kronan”, säger Kristin Magnusson Bernard.

Hushållen har helt enkelt en ganska sofistikerad strategi. Man har lån i den inhemska svagare valutan och köper utländska tillgångar i starkare valutor. Så även om många hushåll lider av högre räntor, så finns en buffert i form av stigande värde på deras utländska fonder, enligt Kristin Magnusson Bernard.

Om det vänder då?
”Ja, hushållen tar definitivt en ganska stor risk här.”

24 gillningar

Spännande med ett avsnitt med en hel panel av gäster. Det hade varit kul även i andra ämnen. Man ställer en fråga och panelen får svara :smiley:

Blir att lyssna imorgon! :smiley:

12 gillningar

Det här har det varnats om för i decennier och det brukar spekuleras om “när svänger det tillbaka” för kronan gentemot dollarn eller euron. Men den långsiktiga trenden är att Riksbanken har lägre räntor än omvärlden, kronan har högre inflation och fortsätter försvagas mot de stora valutorna.

3 gillningar

Theeden talar också i egenintresse som Riskbankschef. Förvisso är inte utflödet stort pga privatpersoners köp i globala indexfonder men över tid blir det en belastning. Även om valutamarknaden är större.

Och Riskbanken håller IGEN på räntehöjningarna. Egentligen skulle man höjt ännu MER för att pressa ner inlfationen (och stärka kronan) men man är medveten om att det skulle få riktigt stora effekter…

Men det är en bra poäng i att om man ser risken som för stor så är man kanske felinvesterad från början.

Jag ser fram emot att lyssna på avsnittet.

2 gillningar

Nja, Riksbanken har haft högre ränta än t ex Danmark och Schweiz.

Och det är inte så att SEK stärkts mot dessa.

Folk lägger för stor betydelse vid räntan. Det är mycket andra saker som påverkar växelkurs.

Ta bara en sådan sak som tillväxtpolitik. Den har uteblivit helt de senaste 2 åren. Och SEK har föga förvånande rasat. Och vilka investerare vill investera i ett land där ingen tillväxtpolitik förs?

3 gillningar

Jan! :wink:

Kul avsnitt, gillade panelen, hoppas på lite tjejer också i framtida paneler! :blush:

6 gillningar

Jaså, Sverige har ingen tillväxtpolitik? Är det någon som har berättat det för Sveriges näringsminister, finansmarknadsminister, landsbygdsminister och infrastrukturminister?
Känner Tillväxtverket till att Sverige inte har någon tillväxtpolitik? Har någon meddelat länstyrelserna, så att de kan sluta spendera pengar för att försöka skapa tillväxt? Och vem ska meddela kommunerna och regionerna?

Ska Arbetsförmedlingen sluta betala ut starta-eget-bidrag? Ska statliga Almi sluta bevilja företagslån? Ska Jordbruksverket sluta betala ut startstöd? Nu när Sverige inte längre har någon tillväxtpolitik, menar jag.

5 gillningar

Själv är jag helt nöjd att @carolinebolmeson finns med och det räcker för min del :hugs::wink::raising_hand_man::two_hearts:.

Angående alla andra riktigt bra avsnitt som betyder fortsätta med globala indexfonder för min del :raising_hand_man::raising_hand_man:

2 gillningar

Räkneexemplet som tas upp stämmer väl inte? Om svenska kronan går ner med 20% så höjs väl ändå värdet på depån med 25% om man har alla pengar investerade i dollar.

Min tolkning är att Theden bara pratar i egen sak. Om investerare skräms och flyttar kapital till Sverige fonder så stärks kronan, vilket innebär att importerade inflationen går ner, vilket i sin tur innebär att Theden inte behöver höja räntan igen.

Problemet lär vara (enligt Annika Winsth i DI Makropodden) att RB under Ingves snackade ner kronan i flera år för att stimulera inflation via svag krona när problemet var deflation under de åren. Det kan alltså ta tid för marknadens aktörer att tro på Theden.

Eftersom vi har, och kommer att ha, mycket kostnader i utlandet så får SEK lite bli vad den vill. Kommer inte att öka home bias för detta :grinning:

5 gillningar

Varför inte mer :romania: i portföljen @JFB ?! :joy::joy::raising_hand_man:

2 gillningar

Kan man inte nästan snarare vara säker på att i det långa loppet så kommer den svenska valutan försvagas? Trenden pekar mot det för vi är en liten skvalp valuta så varför skulle enorma mängder pengar helt plötsligt komma hit och stanna här? Vilket ger att ska man gissa på något så är det bättre att sitta på globala index än att lämna den.

1 gillning

Men tror inte att Caroline kan ersätta 5 olika personers perspektiv i en panel. Vore kul med även kvinnliga perspektiv, för det finns gott om tjejer i finanssektorn. :blush:

13 gillningar

Varför skulle kvinnor tycka annorlunda @Melwa ? Då skulle man kunna ta en kvinna från Lysa som skulle berätta samma sak som Lysas kolega i den här fallet. :joy::joy::hugs:.
Annars om du frågar mig skulle jag bara vilja lyssna och se på kvinnor istället för 4 st gubbar :two_hearts::joy::sunglasses:

4 gillningar

Vad har länstyrelserna med tillväxt att göra???

Varför skall nån meddela alla dessa det?
Hur tänker du där?

Berätta var i Regeringsförklaringen du ser någon tillväxtpolitik.
Ta gärna hjälp av de du nämnde ifall du får svårt att hitta något.

Vad har detta med tillväxtpolitik att göra??
Att staten tar investeringsmedel av folket och delar ut som “bidrag” är raka motsatsen till tillväxtpolitik.

Det är inte konstigt att BNP-prognoserna är deprimerande. Och att kapitalförvaltare inte ser Sverige som ett land att investera i (och att svenskar inte ser Sverige som ett land att investera i) och SEK därmed har fallit.

Ok, Ja, dom finns. Men jag tvivlar på att dom är så många. Och som antyds av Kristin Magnusson Bernard ovan så tittar på många i Sverige på andra länder för sina kapitalplaceringar. (Nog första artikeln jag ser som faktiskt nämner detta. Har varit förvånansvärt tyst i media om det. Och mest bara ältande om styrräntan).

Fick mig att tänka på en som gått några månader på handels, presenterat nyheter i DI någon månad och så blev aktiestrateg. Dock inte övertygad om att hon kan tillföra så mycket. Men det lär finnas andra.

Tack för bra avsnitt! Det är som vanligt med andra ord, man ska sitta ner i båten om man är långsiktig.
Men en Big Mack är opropertionerligt dyrt för det man får. Är som en dyr indexfond via storbankerna. :rofl:

2 gillningar

Tänkte inte på det, vi kör bara tjejer i nästa panel då! :raised_hands:

4 gillningar

Ja @carolinebolmeson och 4 brudar till :joy::hugs::hugs: