Fortsättning på @mattiasA90 investeringsdagbok (Portföljer på frejvid och Kiwitrader) Nu med delade portföljer på Kiwi!

Jag uppdaterar det här första inlägget löpande med hur portföljerna ser och vilka förändringar som har gjorts. Nedan i tråden följer mina egna tankar och diskussioner längs med vägen.

Ingenting i den här tråden ska ses som finansiella rekommendationer. Detta är bara en slags dagbok över hur jag personligen investerar en del av mitt kapital. Alla är själva skyldiga att göra sina egna efterforskningar och ta egna välgrundade beslut.

Tänkte i denna tråden fortsätta lite på den investeringsdagbok som jag påbörjade i den här tråden Investeringsdagbok + Efterlikna Optis portföljer på Nordnet till lägre avgift. Opti-6 och Opti-9. Den tråden beskrev även hur jag efterliknade Optis olika portföljer samt uppföljning på dessa. Men då jag har gått över till Frejvid/Kiwitrader så kändes tråden inaktuell och jag fortsätter därför i denna nya tråd.

Här kommer jag beskriva mina portföljer samt ge uppföljning på avkastning med jämna mellanrum samt tänka högt och bolla idéer.

Jag har tre olika portföljer (lågriskportfölj, mellanrisk, långsiktig) som alla består av aktier, räntor, guld och råvaror men med olika fördelning. Jag har även en portfölj med 100% aktier som även de övriga portföljerna är konstruerade av.

Aktiedelen är geografiskt inspirerad av MSCI ACWI men med en tilt mot olika faktorer såsom Small Cap Value, Kvalitet och småbolag.
60% Usa
30% stora bolag
20% kvalitetsaktier
10% Small cap value

20% Europa inkl Sverige
5% Europa
3% Sverige OMXS30
2%Sverige småbolag
10% Small cap value

10% Tillväxtmarknader
5% Stora och medelstora bolag
5% småbolag
10% Japan + Stillahavsområdet
5% Japan
5% Pacific ex-japan

Räntedelen är uppbyggd enligt följande upplägg:
- Lågriskportfölj
Fokus på kort duration/låg kreditrisk. Liten andel företagsobligationer med rörlig ränta för att öka förväntad avkastning utan att höja risken med motsvarande ökning av aktier hade inneburit.
40% Korta svenska stat, kommun- och bostadsobligationer
20% Korta Europeiska stat- och bostadsobligationer
10% Företagsobligationer med rörlig ränta (FRN)

- Mellanriskportfölj
Hälften i lång duration/låg kreditrisk för att ge maximal diversifiering mot aktier och växeldra dessa när de går dåligt. Andra häften i realränteobligationer för att ge inflationsskydd när aktier och nominella obligationer går dåligt. Liten andel globala High Yield för att öka förväntad avkastning utan att ta samma risk som motsvarande ökning av aktier hade inneburit.
20% Amerikanska och Europeiska långa statsobligationer
15% Amerikanska och Europoeiska realräntor
5% Globala krediter High Yield

Långsiktig portfölj
Fokus på lång duration/låg kreditrisk för maximal diversifiering i en aktietung portfölj för att växeldra aktierna när dessa när de går dåligt
10% Amerikanska och Europeiska långa statsobligationer.

Kortfattat:
Lågrisk
länk frejvid - Välkommen till Frejvid
länk kiwi - Välkommen till bättre investeringar.
20% aktier (inga svenska småbolag pga för liten andel)
70% räntor
7% guld
3% råvaror
Mellanrisk
länk frejvid - Välkommen till Frejvid
länk kiwi - Välkommen till bättre investeringar.
40% aktier
40% räntor
15% guld
5% råvaror
Långsiktig portfölj
länk frejvid - Välkommen till Frejvid
länk kiwi - Välkommen till bättre investeringar.
80% aktier
10% räntor
5% guld
5% råvaror
100% Aktier (index)
länk frejvid Välkommen till Frejvid
länk kiwi - Välkommen till bättre investeringar.
30% Usa stora bolag index
20% Usa kvalitetsaktier index
10% Amerikanska småbolag värde index
5% Europa index
3% Sverige omxs30 index
2% Sverige småbolag index
10% Europeiska småbolag värde index
10%% Japan och stillahavsområdet
5% Tillväxtmarknader stora och medelstora bolag index
5% Tillväxtmarknader småbolag index

När jag jämför portföljerna och dess avkastning så kommer jag göra det mot **Nybörjarportföljen, Globala barnportföljen, Lysa bred 20/80, Lysa bred 60/40 och Lysa bred 90/10 samt Storebrand Global All Countries (tidigare Spp aktiefond global) och LF Global då det är dessa jag ser som alternativ mot att göra det själv. Det är även dessa olika portföljer och fonder som brukar rekommenderas här på forumet för de olika hinkarna. Infon hämtar jag från Shareville när det gäller modellportföljerna och från Lysas hemsida som visar historisk avkastning på sina portföljer med vald fördelning. Mina portföljers avkastning hämtas från Kiwi samt historisk simulerad avkastning ifrån Frejvid.

Tidslinje

  • Maj 2022 - Börjar investera på Frejvid i tre olika portföljer. Lågrisk, mellanrisk, högrisk/passiv.
  • Oktober 2022 - Börjar testa Kiwitrader. 5 olika portföljer. Lågrisk. mellanrisk, högrisk/passiv, 100% räntor, 100% aktier. I princip exakt samma fördelning som portföljerna på Frejvid.
  • Februari 2023 - Ombalansering i samtliga portföljer. Portföljerna börjar även delas på Kiwirader för vem som helst att kopiera och följa i realtid.
  • 13:e Mars 2023 - Nytt nyhetsinlägg på Kiwi med anledning av bankkrascher och skakig börs
  • 5:e Maj 2023. Minskar andelen tillväxtmarknader och amerikanska Småbolag från 10% vardera till 5%. Ökar globalfonden med 10%. Dessa ändringar påverkar 100%-aktieportföljen, Långsiktiga portföljen och Mellanrisk portföljen.
  • 16:e Maj 2023 - Ökar aktiedelen i Lågriskportföljen från 10% till 20% och i Långsiktiga Portföljen från 75% till 80%.
  • 27:e Juni 2023 - Minskar Home Bias i aktiedelen från 10% till 5%. Tar in ny fond Småbolag Värdebolag Europa. 2% fördelas till denna och minskar Småbolag Värdebolag Usa från 5% till 3%. Globalfonden ökar från 80% till 85%. Ändrar dock inget i Lågriskportföljen pga blir för små andelar av portföljen.
  • November 2023 - Förändringar i portföljerna. Ränteportfölj försvinner helt. Portföljspecifikt anpassad räntedel för varje portfölj. Aktieportföljen tiltad mot värde och kvalitet
12 gillningar

När du ändå har krånglat till det hade inte varit helt fel lägga in 100% LF Global indexnära och Spp aktiefond Global i jämförelse med 100% aktie index :thinking::raised_hands:. Blir det för jobbigt för dig @MattiasA90 när du ändå har gjort mig sjösjuk till 100% :joy::+1:. ?

3 gillningar

Du har rätt! Jag kan lägga till jämförelse mot SPP aktiefond global i jämförelsen mot min passiva portfölj.
Väljer SPP före LF då jag själv har SPP i t.ex min pensionsportfölj där den är den enda fonden. Den är även bredare än LF och inkluderar tillväxtmarknader vilket jag själv också gör.

2 gillningar

Blir bra så :+1:.

1 gillning

Här är en första uppdatering med siffror från idag runt 14-tiden.

220524 Lågriskportfölj 10/80/7/3 Lysa 20/80
1 mån 0,93% -1,28%
3 mån -1,65% -4,42%
i år 1,11% -7,15%
1 år 10,31% -3,78%
5 år 25,35% 10,23%
220524 Mellanriskportfölj 40/40/15/5 Lysa 60/40 Nybörjarportföljen
1 mån -1,24% -2,38% -2,51%
3 mån -1,23% -3,96% -2,66%
i år -1,18% -8,65% -6,09%
1 år 11,48% 0,12% 3,04%
5 år 48,60% 34,88% 36,98%
220524 Högriskportfölj 75/10/7,5/7,5 Lysa 90/10 Globala barnportföljen SPP aktiefond global
1 mån -2,71% -3,21% -3,14% -3,13%
3 mån -0,98% -3,61% -2,62% -3,97%
i år -4,43% -9,78% -8,32% -10,23%
1 år 11,50% 3,05% 6,30% 5,40%
5 år 67,47% 53,37% 59,72% 67,54%

Hoppas det går att utläsa tabellerna. Vet inte hur man får in från excell på ett snyggare sätt.

3 gillningar

Jag har kikat lite extra på aktiedelen för sig och räntedelen för sig.

Aktiedelen är inspirerad av basportföljen men med lite mer småbolag.
70% global
5% tillväxtmarknad
5% småbolag tillväxtmarknader
5% sverige
5% småbolag sverige
10% småbolag USA.

Här har jag jämfört avkastning mot Lysa bred 100% aktier och Länsförsäkringar global indexnära och SPP aktiefond global

MattiasA90 aktier Lysa 100% aktier LF Global SPP global
1 mån -3,34% -5,11% -4,14% -4,31%
3 mån -5,14% -4,52% -4,68% -7,23%
i år -9,65% -11,68% -10,60% -11,33%
1 år 6,38% 1,56% 7,73% 3,40%
5 år 71,48% 56,34% 71,53% 65,03%

Räntedelen är krångligare. Jag gillar att diversifiera räntorna och de ska vara globala och inte enbart svenska. Durationen är väldigt mixad med korta, medellång och väldigt långa räntor. De är dock inte valutasäkrade till SEK men i en långsiktigt portfölj så inbillar jag mig att det inte är superviktigt. En del av avkastningen beror säkert till viss del av valutaexponeringen.

När det gäller företagsobligationer så har jag valt med rörlig ränta då jag tänker att det är mindre känsligt för ränteläget. Jag har även valt fonder som består av investment grade, alltså företag med god kreditvärdighet.

Räntor är ju dessutom mycket mer volatilt än sparkonto och ingen garanti för bättre avkastning än sparkonto. Räntefonder kan ju fortfarande gå ner en hel del då och då. Men det finns perioder där de kan gå väldigt bra och på lång sikt så tror jag att man får bättre avkastning på räntor än sparkonto. Gillar man även att ha allt samlat i samma portfölj så är det ju räntor som gäller.

Majoriteten (80%) är placerat i statsobligationer och realräntor eftersom dessa verkar ha lägst korrelation mot aktier.

30% amerikanska statsobligationer
20% europeiska statsobligationer
10% amerikanska realräntor
10% europeiska realräntor
10% amerikanska företagsobligationer
10% europeiska företagsobligationer
10% Tillväxtmarknader statsobligationer

Här har jag jämfört avkastning mot Lysa 100% räntor och mot Amf räntefond mix samt Spiltan räntefond Sverige som är två populära räntefonder med globala statsobligationer resp svenska företagsobligationer.

MattiasA90 räntor Lysa 100% räntor AMF räntefond mix Spiltan räntefond Sverige
1 mån 0,59% -0,53% -0,40% -0,52%
3 mån -0,83% -4,95% -2,89% -0,33%
i år 0,99% -6,21% -4,67% -0,69%
1 år 8,56% -5,66% -5,21% 0,24%
5 år 14,67% -1,90% -3,14% 7,00%
5 gillningar

Hittade nu när jag loggade in att man kan duplicera andras portföljer genom att ägaren till portföljen kan “dela” den. Personliga uppgifter, belopp, och värdeförändring visas inte. Men man får upp sammanställningen och fördelningen mellan alla fonderna. Man kan sedan välja att köra exakt samma portfölj eller om man vill göra några justeringar i fördelningen eller bland fonderna.

Här kan jag dela en direktlänk till en kopia av mina portföljer:

3 gillningar

Då har ännu en månad passerat och jag har lite färsk statistik. Det jag kan konstatera denna månaden är att aktierna har gått ner medans räntor och guld har gått upp. Jag har återigen jämfört mina portföljer med forumets modellportföljer, Lysa samt en del populära fonder. Man får dock ha i åtanke att mina portföljer och Lysa ombalanseras löpande medans modellportföljerna ombalanseras 1 gång om året tror jag det är? De har därmed skiftande riskprofil under året. Såg t.ex att globala barnportföljen nu bestod av ca 30% kontanter och avviker nu ganska mycket från startuppställningen.

Månadens vinnare i mina portföljer är amerikanska företagsobligationer med rörlig ränta som har gått upp 4,73% senaste månaden medans Svenska aktier småbolag har gått absolut sämst. Hela -15,38%.

Jag har inte gjort några förändringar i portföljen senaste månaden.

Avkastningen visar (på 1mån-5år) att portföljerna står sig väldigt bra mot jämförelsealternativen.

Länk till portföljerna finns i inlägg #7 samt i startinlägget.

220630 Lågriskportfölj 10/80/7/3 Lysa 20/80
1 mån 0,32% -2,74%
3 mån 1,65% -4,51%
i år 1,93% -8,73%
1 år 8,98% -6,61%
5 år 28,61% 8,88%
220630 Mellanriskportfölj 40/40/15/5 Lysa 60/40 Nybörjarportföljen Rikatillsammansportföljen
1 mån -1,96% -3,86% -1,78% -1,05%
3 mån -2,32% -6,60% -4,09% -3,82%
i år -1,48% -10,54% -6,42% -5,39%
1 år 8,38% -4,84% 0,64% 0,85%
5 år 51,14% 33,41% 37,97% 40,09%
220630 Högriskportfölj 75/10/7,5/7,5 Lysa 90/10 Globala barnportföljen SPP aktiefond global
1 mån -4,18% -4,70% -2,10% -4,35%
3 mån -5,83% -8,17% -4,98% -9,51%
i år -5,78% -11,90% -8,65% -11,17%
1 år 5,77% -3,52% 2,39% -0,88%
5 år 68,07% 51,81% 61,37% 65,94%
220630 MattiasA90 Räntor Lysa 100% räntor AMF Räntefond Mix Spiltan Räntefond Sverige
1 mån 1,36% -2,17% -2,09% -1,01%
3 mån 3,04% -3,46% -3,05% -1,23%
i år 1,57% -7,82% -6,54% -1,67%
1 år 6,96% -7,49% -7,04% -0,94%
5 år 17,13% -3,39% -4,62% 5,79%
220630 MattiasA90 Aktier Lysa 100% aktier LF Global SPP aktiefond global
1 mån -5,24% -4,98% -1,57% -4,35%
3 mån -8,56% -8,69% -7,78% -9,51%
i år -10,96% -12,36% -9,06% -11,17%
1 år 0,47% -3,08% 5,05% -0,88%
5 år 71,88% 57,95% 75,23% 65,94%
5 gillningar

LF Global indexnära ligger bra till :clap::partying_face::+1: . Stabilt :wink:

2 gillningar

Ja den är riktigt bra! :slight_smile:

Men eftersom jag vill ha mer diversifierat och lägre risk så är jag riktigt nöjd med att portföljerna presterar så bra.

2 gillningar

Ja men alla dina 4 alt i jämförelsen är riktigt bra långsiktigt. Svårt att göra fel vilken än man väljer :partying_face::+1: . På 15 årssikt blir det ganska jämn kamp i avkastning :+1: . Billig förv avg och minst global riskspridning och så mycke aktier i % som möjligt gör undervärk långsiktigt . Det blir bäst jämföra allt om 15 år :sunglasses::+1:

1 gillning

Korrekt det är fortfarande väldigt kort sikt att jämföra. Långsiktighet är nyckeln till framgång :slight_smile:

Trist att man gjorde sämst deal i att välja LYSA. Blir nog lite mer på Avanza framöver….

Om man utvärderar efter 10 år och det då visar sig att det inte fungerade så bra, då är man steget efter. Man måste utvärdera löpande och acceptera att tiden är kort i början. Och modifiera efterhand. Något alternativ finns knappast.

Glöm inte att detta bara är på 1mån - 5 år sikt. Lysa har ju lite större andel svenska aktier samt svenska räntor och dessa har ju just nu gått sämre på sistone vilken kan sänka Lysa tillfälligt. Det kan ju likaväl bli omvänt att Lysa går bättre än alternativen tack vare den allokeringen.

Andra fördelar med Lysa är ju den automatiska ombalanseringen och att smidigt omfördela mellan aktier och räntor enkelt och man behöver själv inte fundera på innehav och fördelning :slight_smile:

1 gillning

Det är väl bara att fortsätta månadsspara då

Just keep buying :+1: men man måste ju såklart tro på det man gör

2 gillningar

Då har det blivit dags att summera ännu en månad. Jag har inte gjort några förändringar i portföljen den här månaden heller.

Månadens vinnare blev Svenska småbolag som gick +11,66% :slight_smile: Sämst gick det för Europeiska företagsobligationer med rörlig ränta som backade -3,06%.

Av 15st olika fonder så har 10st gått plus medans 5st har gått minus. Det var framförallt guldet, råvaror, europeiska räntor och tillväxtmarknader (stora bolag) så gick dåligt.

Jag tycker att portföljerna fortsätter stå sig riktigt bra mot alternativen. Min primära portfölj (högriskportföljen med 75% aktier) taktar ungefär som Storebrand Global All Country på 5 års sikt och då består den ju av 100% aktier. Den visar även bättre resultat än Globala Barnportföljen och Lysa 90/10 samt Lysa 100/0 på 5 års sikt. Jämför man portföljen mot LF Global (som saknar tillväxt och småbolag) så är LF bättre på 5 års sikt.

Men det är ett långt maraton och vad som helst kan hända längs med vägen. Jag saknar dock info om sharpekvot och jag orkar inte räkna fram det själv.

220731 Lågriskportfölj 10/80/7/3 Lysa 20/80
1 mån -0,03% 3,20%
3 mån 1,38% 0,15%
i år 3,19% -6,01%
1 år 8,37% -4,94%
5 år 33,30% 13,43%
220731 Mellanriskportfölj 40/40/15/5 Lysa 60/40 Nybörjarportföljen Rikatillsammansportföljen
1 mån 1,99% 4,18% 3,28% 1,91%
3 mån -0,23% 0,00% -0,48% -1,00%
i år 0,94% -6,73% -3,75% -3,58%
1 år 8,62% -2,33% 1,75% -0,01%
5 år 58,38% 41,81% 42,88% 45,30%
220731 Högriskportfölj 75/10/7,5/7,5 Lysa 90/10 Globala barnportföljen SPP aktiefond global
1 mån 4,49% 4,91% 3,86% 5,03%
3 mån -0,62% -0,11% -0,62% -1,58%
i år -1,68% -7,26% -5,72% -6,70%
1 år 7,96% -0,38% 3,17% 2,23%
5 år 79,37% 63,09% 68,80% 79,82%
220731 MattiasA90 Räntor Lysa 100% räntor AMF Räntefond Mix Spiltan Räntefond Sverige
1 mån -0,74% 2,71% 2,00% 0,24%
3 mån 2,55% 0,22% -0,08% -1,19%
i år 2,69% -5,65% -4,67% -1,45%
1 år 6,51% -6,25% -5,92% -0,92%
5 år 21,35% -0,76% -2,74% 5,91%
220731 MattiasA90 Aktier Lysa 100% aktier LF Global SPP aktiefond global
1 mån 5,98% 5,15% 7,01% 5,03%
3 mån -0,52% -0,14% 0,54% -1,58%
i år -5,71% -7,44% -4,42% -6,70%
1 år 4,30% 0,27% 6,83% 2,23%
5 år 86,20% 70,18% 90,64% 79,82%

Nu får vi se hur resten av året kommer att gå :slight_smile:

5 gillningar

Dåså mina vänner… Då är det dags att summera augusti månad.

När jag tittar på graferna för många utav fonderna så verkar det ha varit en volatil månad. Många fonder startade månaden bra men vände sedan neråt igen mot slutet. De flesta slutade dock på plus. Det var faktiskt bara 3 av 15 fonder som gick minus för mig i augusti.

Bäst gick det för Amerikanska företagsobligationer med rörlig ränta som slutade på 6,29%. Sämst gick det för Svenska småbolag som backade -10,25%. Det var den fonden som gick allra bäst förra månaden med över 11% så det svänger rejält på svenska börsen minst sagt.

Som helhet gick samtliga portföljer plus den här månaden. Jag har återigen inte gjort några ändringar och ser man till fördelningen i varje portfölj så är det så små skillnader fortfarande från ursprungsupplägget så det behövs inte någon ombalansering heller ännu tycker jag.

Här är dagens siffror.

220831 Lågriskportfölj 10/80/7/3 Lysa 20/80
1 mån 2,01% -1,53%
3 mån 3,79% -1,48%
i år 5,37% -7,46%
1 år 10,09% -6,74%
5 år 35,55% 12,54%
220831 Mellanriskportfölj 40/40/15/5 Lysa 60/40 Nybörjarportföljen Rikatillsammansportföljen
1 mån 1,71% -0,59% 0,46% -0,18%
3 mån 2,69% -0,48% 1,38% 1,04%
i år 2,75% -7,02% -3,32% -3,76%
1 år 9,20% -3,81% 0,93% -0,57%
5 år 60,96% 43,68% 45,16% 45,21%
220831 Högriskportfölj 75/10/7,5/7,5 Lysa 90/10 Globala barnportföljen SPP aktiefond global
1 mån 1,48% 0,11% 0,81% 1,55%
3 mån 2,25% 0,27% 1,66% 2,29%
i år -0,22% -6,69% -4,95% -5,00%
1 år 7,42% -1,62% 1,86% 1,59%
5 år 82,10% 67,04% 73,83% 87,01%
220831 MattiasA90 Räntor Lysa 100% räntor AMF Räntefond Mix Spiltan Räntefond Sverige
1 mån 2,01% -2,00% -2,35% 0,39%
3 mån 4,52% -1,98% -2,30% -0,41%
i år 4,85% -7,68% -6,91% -1,07%
1 år 8,43% -8,20% -8,06% -0,76%
5 år 23,25% -3,04% -5,47% 6,18%
220831 MattiasA90 Aktier Lysa 100% aktier LF Global SPP aktiefond global
1 mån 1,09% 0,34% 1,22% 1,55%
3 mån 2,33% 0,52% 4,47% 2,29%
i år -4,67% -6,58% -3,25% -5,00%
1 år 2,89% -0,88% 5,57% 1,59%
5 år 88,51% 74,83% 96,50% 87,01%
5 gillningar

Har vardera portfölj utvecklats som man skulle kunna förvänta sig i nuvarande börsklimat utifrån din valda allokering, eller är det något som har förvånat dig? De ser ju ut att stå sig väl, tycker jag. :+1: