Förvaringinstitut

Hej! Gäller det för alla fonder även dom på en fond konto eller kapitalförsäkring eller måste man ha ett depå konto för det skall gälla?

Hej Jim!

Enligt wikipedia så skulle jag uppfatta det som att alla banker och där man kan ha fondandelar räknas in. Detta då det är själva banken som är förvaringsinstitutet.
Kolla länken här!