Fyra hinkar strategi - börja från noll

Om vi följer exemplet på poddavsnittet bör hink #1 inehålla 150.000 kr och hink #2 minst 450.000 kr. Om man startar utan kapital, det vill säga från 0 kr, känns det som att det tar lång tid innan man ens kommer igång med hink #3/4.

Funderar på om det bästa är att följa exemplet och starta nästa hink när föregående är full, eller om det är mer fördelaktigt att starta alla samtidigt? Vid det scenariot skulle man även kunna ta ev. årlig vinst från hink #3/4 och fylla på hink #1/2 tills de är fulla, för att sedan övergå helt till att investera i hink #3/4.

Ett annat alternativ skulle vara att först fylla hink #1. När hink #1 är fylld, startar man hink #2/3/4 samtidigt.

Ser fram emot att höra vad ni tycker!

 

Ps. Tänkte även att hink #1 kan placeras 50/50 på bankkonto/Lysa, hink #2/3 på Lysa, och hink #4 där det känns roligast mest spännande att investera med hög risk.

Ja, så kan man absolut göra. Tycker dock att siffrorna låter höga för att börja från noll. Tänk på att mellanriskhinken också bör innehålla nettovärdet på huset (värdet - lånen).

Däremot skulle jag ABSOLUT rekommendera en buffert innan man börjar investera.

Tack, Jan!

Kan du förklara vad du menar med, “Tycker dock siffrorna låter höga för att börja från noll,” eftersom jag följde exemplet du gav i artikeln?

Tack för att du påpekade vikten av att mellanriskhinken ska innehålla nettovärdet av huset!

Skulle du rekommendera att köra buffert 50/50 sparkonto/isk eller 100% sparkonto?

Jag skulle nog rekommendera 100 % sparkonto för bufferthinken med insättningsgaranti. För om du ska ha ISK, då behöver du någon typ av investering och då tar du en risk - vilket är ju det man inte ska ta i bufferthinken.