Gemensamt sparande med barnen

Jag går i pension om 23 år och mitt barn blir 20 år om 15 år. Kan jag “pensionsspara” och spara till mitt barn på samma konto och därmed öka det totala värdet? Och då ta ut barnets del efter 20 år?

Om du har ett eller två konton spelar ingen roll för resultatet, så enklare att ha två separata sparkonton för att slippa hålla reda på hur stor andel som tillhör varje del.