Global Trendföljningsexperiment

Hejsan!

Jag vet inte om forumet uppskattar en sån här tråd, eller om det ens är tillåtet, men jag tänkte experimentera lite med med global trendföljning i liten skala och ur ett nybörjarperspektiv och tänkte att det kanske kan vara intressant för andra att ta del av resan. Antingen som inspiration för lekhinken eller som avskräckande exempel, det får historien utvisa. Min tanke var att genomföra ett helt förutsättningslöst experiment och vara helt transparent med metod, summor och resultat för att det ska vara möjligt för alla att bilda sig en egen uppfattning eller komma med relevant feedback.

Jag vill bara understryka att jag inte har någon som helst aning om vad jag håller på med, att det inte är någon som helst rekommendation och att det vore gränsande till idioti att kopiera detta upplägg utan att själv bilda sig en egen uppfattning först.

Bakgrund
Jag har följt RT-podden sedan 2017 och skaffade Lysa i samband med detta och egentligen haft det som enda sparande sedan dess, vilket jag varit mycket nöjd med förutom att jag borde ha varit bättre på att mata pengamaskinen. Jag har egentligen inte sysslat med några aktiva investeringar (förutom varit med i en och annan övertecknad IPO som RT tipsat om) så jag är egentligen helt grön på det här med att ha en lekhink, men det är ändå något som har intresserat och naggat mig ett tag. Om inte annat för att försöka lära mig mer och hålla mig uppdaterad (inom rimliga gränser).

Efter att ha uppmärksammat den senaste tidens diskussioner om att svenska börsen kanske är undervärderad med hänsyn till CAPE-kvot och så vidare så ville jag skifta över lite av nymånadssparandet till den svenska börsen specifikt (förutom den 20x home bias som redan lär finnas via Lysa då). Och om jag ändå ska in på Avanza och köpa svenska fonder och härja så tänkte jag att jag kunde experimentera i liten skala med att testa någon slags strategi. En liten röst viskade inne i huvudet att jag ville testa “momentum”, något jag inbillade mig skulle vara som att försöka “surfa på vågorna” för att försöka undvika de värsta dipparna. Och det låter ju bra!

Ganska snart snubblade jag över Börslabbets artikel om Global trendföljning, hittade en tråd om fondmomentum på RikaTillsammans, läste lite på Wikipedia och lyssnade på ett gammalt Market Makers-avsnitt på ämnet där de intervjuar Investerarfysikern (som är grundare till Börslabbet och som anpassat strategin till svenska förhållanden från Meb Fabers amerikanska GTAA-strategi) och tänkte att det är väl bara att testa om man vill lära sig mer om det.

Det är kanske bäst att förtydliga att jag, åtminstone när jag skriver detta, inte är kund hos Börslabbet utan endast har tagit del av olika “öppna” källor. Men vad innebär då global trendföljning?

Global trendföljning
Som jag har uppfattat det så ska man enligt Börslabbets metod vara 1/3 investerad (av beloppet som följer strategin, dvs endast lekhinken eller en del av denna) i vart och ett av de tre tillgångsslag, av nio listade, som uppvisar den högsta snittutvecklingen på 3, 6 och 12 månader. Ombalansering sker månadsvis, sista dagen eller så i månaden.

De nio tillgångsslagen följer (tillsammans med vilka fonder jag själv har valt ut inom parentes):

 1. Aktieindex: Sverige (PLUS Allabolag Sverige Index)
 2. Aktieindex: Europa (Länsförsäkringar Europa Index)
 3. Aktieindex: USA (Länsförsäkringar USA Index)
 4. Aktieindex: Japan (Länsförsäkringar Japan Index)
 5. Aktieindex: Tillväxtmarknader (Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A)
 6. Aktieindex: Svenska småbolag (PLUS Småbolag Sverige Index)
 7. Guld (BGF World Gold A2)
 8. Svenska obligationer (AMF Räntefond Lång)
 9. Svenska korta statspapper (Länsförsäkringar Kort räntefond)
Fondurvalsmetod

Jag valde aktiefonderna själv utefter tillgångslistan (utan fondförslag) på Börslabbets sida efter vad jag kunde hitta på Avanzas hemsida. Först valde jag Länsförsäkringar för de tillgångar jag kunde hitta, eftersom jag upplever att de som fondbolag ofta rekommenderas här på forumet. Men sen tog jag PLUS för Sverige och Småbolag Sverige eftersom jag tycker mig ha noterat att Sverigefonden brukar rekommenderas i forumet på senare tid.

Guldet var lite knepigare och egentligen vill man kanske snarare ha ett certifikat än en fond(?) som handlar i bolag i guldbranschen, men jag jämförde de nedan och upplevde att den jag valde bäst följde guld-indexet, fast med hävstång. Avgiften är dock rätt hög, men man kommer ju inte heller vara fullinvesterad över tid i guldfonden, utan högst en tredjedel av kapitalet, delar av tiden. De andra produkternas utveckling såg inte ut att samvariera med indexet på samma sätt. Men här har jag säkert helt fel så nån upplyst får gärna komma med synpunkter.

Guldprodukterna jag jämförde var:

Svenska obligationer tog jag från detta inlägg på forumet, där man saxat fondlistan från Börslabbets låsta sidor (i september 2022), men jag såg faktiskt detta efter att jag valt aktiefonderna så det påverkade inte det valet.

I samma inlägget stod det att “Korta räntor” (vilket jag tolkar är “Svenska korta statspapper” i Börslabbets lista) innebar att gå likvid, men eftersom jag inte var så sugen på att ligga likvid på ett ISK på Avanza och behöva skatta för beloppet utan annan avkastning än Avanzas pytteinlåningsränta, så valde jag på måfå en kort räntefond som “alltid” avkastar (om än så lite) och då kändes LF bra.

Det var min helt ovetenskapliga urvalsprocess för fonderna.

Övergripande om GTFo-experimentet
Alla experiment eller studier behöver ju ett snittsigt och internationellt gångbart namn, så därför kallar jag mitt experiment för GTFo-experimentet, kort för “Global Trend Following-experimentet”. Alla eventuella konnotationer kring elaka uppmaningar om att “dra dit pepparn växer” på utrikiska får stå för läsaren.

I alla experiment med någon slags självaktning behöver man ju ha ett någorlunda systematiskt upplägg där man jämför mot olika benchmarks och kanske olika varianter av strategin. I momentumtråden på forumet uttrycktes det åsikter om att snittet av utvecklingen på 3, 6 och 12 månader ger en för långsam signal och att kortare trender kunde vara bättre, utan att egentligen redovisa belägg för detta. Så istället för att låta världen och forumet fortsätta att gissa så kommer jag därför även att jämföra en identisk strategi men där man tar snittet av utvecklingen på 1, 3 och 6 månader istället, i vetenskapens namn. Jag kallar dem själv för GTFo 3-6-12 respektive GTFo 1-3-6.

Som benchmark kommer jag att jämföra mot två olika Lysa-strategier där båda har 100% aktier och 0% räntor (jag har trots allt 35+ år kvar till pensionen), men där den ena har “bred” inriktning och den andra har “hållbar” inriktning. Som femte tävlande har vi att gå “all in” i svenska börsen i den fond som används för tillgångsslaget “Aktieindex: Sverige” i experimentet (för närvarande PLUS Allabolag Sverige Index).

För att kunna jämföra strategierna på “kronbasis” så har jag skapat fem helt nya ISK:n, tre på Avanza och två på Lysa. Samtliga börjar med 0 kronor och samtliga får en månatlig insättning om 1000 kr, med den 29:e som angivet överföringsdatum. Lysa-kontona och Avanzakontot med Sverigefonden investerar sig själva automatiskt medan GTFo-kontona kommer att investeras av mig samma dag som pengarna kommer in på kontot. Om ombalansering krävs kommer det väl även att krävas ytterligare en insats nån dag senare när fonden i tillgångsslaget med säljsignal är såld och man har kapitalet tillgängligt på kontot för att köpa det tillgångsslag som har köpsignal.

Tanken är att det här upplägget ska vara så rättvist som det går när det kommer till att ta hänsyn till både courtage och tid utanför marknaden för de olika strategierna. Om ett, fem eller tio år kommer man kunna se på kronan vilken strategi som gått bäst, även efter avgifter, ur småspararens perspektiv.

Tillämpning
Jag började med att skapa en bevakningslista på Avanza med valda fonder och under “Håll koll>Bevakningslistor>Historik” kan jag då se fondernas utveckling inom givna tidsperioder. Just 6 månaders verkar vara svårt att hitta utanför just den här skärmen annars.

Sen satte jag ihop ett Google Sheets-dokument (som jag gjort tillgängligt för vem som helst att kolla på via denna länk, är nån intresserad av formler etc så är det bara att fråga!) där jag den 29:e varje månad (justerat för faktiskt kalender) matar in utvecklingen på 1, 3, 6 och 12 månader per fond (36 inmatningar) i en flik. Notera att värdena i bilden (i den mån de är läsbara) nedan är placeholders för att kunna testa dokumentet.

Jag har separata flikar för 1-3-6- respektive 3-6-12-strategierna där de tre tillgångsslag som innevarande månad har högst snittutveckling automatiskt blir markerade med grå fyllning. Man knappar också in det totala värdet för den strategins konto och får en målfördelning per tillgångsslag (bara helt enkelt 1/3 av totala värdet). Vad transaktionsbeloppen blir i plus och minus för de olika tillgångsslagen får man för tillfället räkna själv, tänkte att det var enklare än att mata in även de siffrona i dokumentet. Även här är det placeholder-värden i bilden.

I en fjärde flik matar man in saldot från Lysa-kontona och Sverigeindex-kontot, värdena för GTFo-strategierna hämtas från tidigare flikar. Återigen placeholdervärden i bilden.

Och i en femte flik plottas då en graf över hur saldot på kontona har utvecklats nominellt över tid (grafen i bilden är baserad på placeholdervärden).

Det finns också en sjätte flik som är en logg för vilka fonder som använts i strategin och under vilka tidsperioder (om man hittar bättre fonder i framtiden som man vill byta till).

Svagheter
Varje månad är det ett 40-tal värden som ska läsas av från Avanza och Lysa och matas in i dokumentet och sen ska fondhandeln genomföras utifrån de värden man får ut. Det är alltså en hel del manuellt pill varje månad. Jag bedömer att det kanske dock inte behöver ta mer än 30 minuter per gång när man fått upp vanan, men man måste vara noggrann och uppmärksam eftersom den manuella hanteringen innebär en hel del felkällor.

Det skulle säkert gå att skapa ett mer automatiserat system men jag är ingen kodare så det passar inte mig. För att få ned mängden inmatningar hade man kunnat nöja sig med att bara mata in dagens fondkurser och låta dokumentet räkna ut förändringen på 1, 3, 6 och 12 månader själv, men då skulle det bli svårt att byta fonder mitt i serien om bättre fonder uppenbarar sig i framtiden. Så ur mitt perspektiv innebar den föreslagna metoden en rimlig avvägning mellan komplexitet, flexibilitet och automatisering, ur mitt personliga perspektiv.

Eftersom jag (i dagsläget) inte är kund hos Börslabbet så kommer experimentet inte nödvändigtvis, eller kanske inte ens någonsin, att följa deras exakta strategi, fondval eller signaler.

Jag kan inte garantera att jag kommer fortsätta med detta i en evighet även om målet är fortsätta tillsvidare. Det “vetenskapliga” värdet blir ju kraftigt begränsat om jag inte fortsätter i minst en konjunkturcykel tänker jag, men vi får helt enkelt se hur min uthållighet ser ut. Jag kör på så länge det är kul och så länge vår familjeekonomi kan hantera det. “Shit kan ju happen”. Jag kanske bara tycker det är kul fram till jul, vem vet?

Jag vet att RikaTillsammans är “Just. Keep. Buying. globala indexfonder eller fondrobot” men ofta uttrycks i forumet intresse kring olika aktiva strategier som avviker från RT-filosofin varför jag tror att experimentet har sin plats. Detta genomförs då inom ramen för vår lekhink och endast med en begränsad del av vårt nysparande. Allt tidigare sparande ligger kvar i Lysa på separata ISK:n och det är ju egentligen bara GTFo-kontona och Sverigeindexkontot, dvs 3/5 av experimentets månadssparande, som avviker från den traditionella strategin och bara 2/5 av experimentet som är “aktivt förvaltat”.

Avslutning
Den 29:e september blir förhoppningsvis första köptillfället, så jag återkommer väl i samband med detta tänker jag. Som sagt, jag är egentligen helt grön på detta och jag gör det främst på grund av nyfikenhet, så om ni har några frågor eller kommentarer är ni varmt välkomna att kommentera så ska jag försöka svara efter bästa förmåga.

Happy saving (och investing)!

6 gillningar

Jag tycker att jag har hyfsad koll på detta med ekonomi - men efter att försökt läsa detta känner jag mig som mitt barnbarn första dagen på förskolan dvs oändligt mycket kvar att lära. :slight_smile:

 • Är jag den ende?
3 gillningar

Jag tror inte jag förstår varför du ska gör detta som ett experiment som börjar nu och pågår 10 år framåt. Du kan ju lika gärna köra det på 10 års historisk data och få svaret nu?

Då slipper du riskera pengar och du slipper vänta 10 år på svaret.

3 gillningar

Kan bespara dig 10 år av test och lösa min tråd on CTAs istället:

1 gillning

Jo, jag har läst tråden tidigare och jag upplever inte att det fanns nån konsensus i tråden kring om det var ett bra, dåligt eller mittemellan-upplägg med trend/momentum överlag. Det var en av anledningarna till att jag ville göra ett tillämpat test. Du verkade ju positiv som helhet men tveksam till upplägget för privatpersoner eftersom man inte har tillgång till samma instrument men sen var det andra som sågade upplägget totalt. Så jag skulle inte påstå att studierna du hänvisar till är direkt jämförbara med det här experimentet.

Men även om jag inte lyckas syntetisera innehållet i din tråd för att på förhand veta vad resultatet av mitt experiment kommer att bli så kan du ju upplysa mig i klartext? Så kan du bespara mig 10 år?

Sen generellt angående ”spara tid på att backtradea” så följer ju folk jättemånga olika strategier alldeles oavsett hur de har backtradeat. Jag var ju sugen på att testa något nytt och efter att ha läst om upplägget så ville jag köra det i lekhinken oavsett, sen tänkte jag att nån kanske var intresserad av att se hur den funkar för en helt genomsnittlig småsparare. Jag upplever ändå att det finns ett visst buzz kring liknande strategier på forumet och det är ju en (av flera) som Börslabbet tar betalt för, så jag tänkte att det kunde finnas ett konsumentupplysande intresse för en transparent, publik och ur ett småspararperspektiv tillämpad ”studie” i realtid på ämnet.

4 gillningar

Vad menar du är svårt att förstå? Språket, upplägget, ansatsen eller något annat? Jag har ändå försökt skriva på ett begripligt sätt och förklara processen istället för att nöja mig med antaganden.

Jag vet inte hur man gör backtester själv och det finns andra som gjort det tidigare. Här finns backtester både på svensk och global börs.

Det ser ju onekligen intressant ut, men är det för bra för att vara sant? Äter courtaget upp överavkastningen? Innebär tiden att köpa och sälja vanliga fonder att tiden ur marknaden blir för stor?

Att testa är att veta. Jag hade kunnat göra det för mig själv på min kammare men nu får andra (om de vill, man kan ju också skita i det om det inte är intressant för en själv) följa strategins utfall i realtid och bilda sig en egen, informerad, uppfattning om det vore något att testa för egen del.

Jag kanske lär mig något under utförandet också som någon har användning för. Det är väl sånt ett sånt här forum finns till för?

Edit: sen får vi som jag har sagt se om jag har tid och lust att driva det här i en månad, ett år eller ett decennium

Edit2: sen är jag ju naturligtvis också intresserad av den eventuella överavkastning som vissa påstår finns i att tillämpa strategin. Själva redovisandet här på forumet är ju egentligen bara en bieffekt av att följa strategin för min egen skull

1 gillning

Alla dessa frågor kan du få svar på genom att göra en analys på historisk data.

Att testa på historisk data likaså. Ger precis lika bra svar. Tom bättre att få svaret nu och inte om 10 år. Under förutsättning att man tror att det kommer ut någon användbar information av ett sånt här experiment.

Ledsen men det faktum att du inte vill lägga energin för att genomföra backtester gör hela idéen rätt ointressant för mig. För det visar för mig att du inte är ute efter svaret egentligen.

Jag har ju inte uppfunnit något eget, och backtester finns redan. Det är många som pratat om och torgfört strategin på historisk data däremot har jag inte hittat nån som redovisat hur det faktiskt gått för dem på ett transparent vis.

Vilken information man kommer att få ut är väl ganska uppenbar? Jag kommer vid varje givet tillfälle veta vilken av de här fem tillämpade scenarion som gått bäst, i procent och i faktiska kronor, och alla andra som är intresserade kommer att kunna se det med en månads intervaller och upplösning. Om den sen är användbar eller inte är upp till var och en att avgöra. Jag kommer aldrig att använda statistiken till att publicera nått akademiskt eller för att sälja något utan mitt engagemang beror helt på egen nyfikenhet och om det då kan komma ut något som är användbart för någon annan (ur deras egna perspektiv) än mig själv så tycker jag bara att det är bra.

Om du inte tycker att det verkar intressant så är det nog inget för dig heller och då är det ju tur att det finns andra trådar, skrivna av personer som bemödar sig göra egna backtester på historisk data, som du kan följa och kommentera i.

Är inte det en extremt röd flagga för strategin?

Det luriga med detta är att eftersom det är ett isch anonymt forum så kan inte den generella läsaran lita på att dina intentioner är nobla.

Röd flagga, ja kanske. Det är väl dock inte så vanligt att folk redovisar egna innehav i kronor och procent öht iofs. Men här finns det ju folk som bygger affärsmodeller på strategin och när det är ett sånt buzzword ändå så tyckte jag att det kunde vara värt att prova.

Men det är klart att rent vetenskapligt så finns det ju väldigt tydliga begränsningar i det här upplägget. Det är en specifik metod (förutom själva strategin så är det den tillämpade månadssparandeparametern) med ett väldigt specifikt startdatum. Så det blir ju hur eller hur anekdotiskt och det hoppas jag ändå framgår. Jag tror ändå att det kan vara intressant att se processen och resultatet.

Sen avseende min trovärdighet så är jag inte riktigt redo att outa mig själv ännu men alla siffror kommer ju finnas publicerade i dokumentet för vem som helst att gå in och kontrollera. Jag tycker att det är viktigt att man är källkritisk och man ska naturligtvis inte fatta några som helst investeringsbeslut efter min data, även just eftersom förutsättningarna är så specifika.

Så man får väl betrakta det här som kuriosa snarare än ett vetenskapligt bidrag, men jag tror ändå att det säkert finns nån där ute som kan tycka att det är intressant. Men gör det inte det får jag väl sitta här och ensamt knappa i mitt dokument och sända ut inlägg i tomma cyberrymden.

1 gillning

Ser verkligen få anledningar att prova en egen trendföljande strategi i 10 år när man kan köpa CTAs som Lynx Dynamic och/eller SEB asset selection.

Har du tur går strategin bättre än fonderna, men du har antagligen både metodiska, praktiska och psykologiska aspekter mot dig jämfört med en CTA, fördelen är lägre kostnad. Dessutom kommer ändå inte kunna utvärdera strategin om den var bra eller dålig baserat på resultatet om 10år, det är nämligen alldeles för kort tid med 10år, du behöver runt 60 år historisk data.

1 gillning

Inget annat än att jag saknar den kompetens som behövs för att till fullo greppa vad du skriver om. :slight_smile:

Intressant och inte dåligt med mängden jobb du lägger ner på det. Om du är så här intresserad så skulle jag säga att det kan vara värt att skaffa en månad av börslabbet för att se hur han gör sitt google sheet med GoogleFinance och läsa hans andra artiklar.

Det jag kom fram till i min egen undersökning var att dels så jämnför börslabbet mot “värdsindex” men inte mot vad man skulle investera i nämligen länsförsäkringar global index nära eller liknande vilket gör att man inte ser hur det skulle bli för oss med valutan inräknat. Graferna som visas går också vanligtvis lång tillbaka men man skulle vilja se från tex 2000 och framåt för att se hur det håller mer i dessa tider och just runt corona.

I mina egna back tester så kom jag fram till att det var bättre att bara investera i LGI. Man får bort lite av max drawdownen med momentum investering men avkastningen var något sämre. Har du bara en tidshorisont på mer än 1 år så spelade det ingen roll för LGI var ändå redan tillbaka.

1 gillning

Okej! Jag tror inte att det direkt är svårt om man vill sätta sig in i det men man måste ha ett intresse av dels att tillämpa den här typen av strategi men också i det här fallet av trial-and-error. Men egentligen är det ju totalt överflödigt, det funkar ju förmodligen minst lika bra eller bättre att köra på globala indexfonder eller fondrobot. Så det är nog inget man behöver haka upp sig på :slight_smile:

Tack för de uppmuntrande orden (som kom medan jag skrev inlägget och därmed bara till hälften är inkorporerat i mitt svar)! Angående Börslabbet så känns det inte heller riktigt rätt att bygga modellen på data som finns bakom deras betalvägg. Jag vill inte förvägra dem intäkter och därför så bygger det här experimentet bara på information som redan var fritt tillgänglig. Men jag kanske blir kund hos dem ändå framöver för att kunna jämföra och lära mig mer!

Tack vare den feedback som jag fått så har jag bestämt att stöpa om experimentet något, som tyvärr innebär något fler moment i kalkylarket för mig varje månad :sweat_smile:

För det första så har jag skapat tre nya ISK:n/jämförelsekonton på Avanza, ett som ska investera i en global indexfond (för närvarande Länsförsäkringar Global Index) och sen ett var för de CTA-fonder som Alec hänvisar till: SEB Asset Selection C H-SEK och Lynx Dynamic.

Så uppställningen ser nu ut som följer (se gärna första inlägget för referens):

 1. Fondrobot, Lysa, 100% aktier/0% räntor, bred inriktning
 2. Fondrobot, Lysa, 100% aktier/0% räntor, hållbar inriktning
 3. Aktieindexfond, Sverige
 4. Aktieindexfond, Global
 5. CTA-fond: SEB
 6. CTA-fond: Lynx
 7. GTFo 1-3-6
 8. GTFo 3-6-12

För det andra har jag minskat insatserna genom att endast månadsspara 300 kr i respektive konto, men med en första insättning om 1000 kr per konto. Resten av mitt månadssparande hamnar på ett separat Lysakonto. Jag kände att jag inte ville plöja ner 1000 spänn i månaden i de dyra CTA-fonderna och jag ville även minska andel nysparande till denna lekhink jämfört med huvudsparandet till Lysa för att minska “risken” om det här skulle gå åt pipsvängen.

Tanken är att det här ska bli en så bred och neutral jämförelse som möjligt ur just småspararens perspektiv, där man kan jämföra relevanta investeringsvägar som denne kan tänkas överväga.

De största nackdelarna som jag ser nu är:

 1. mängden manuell hantering, som jag ändå hoppas ska kunna ske hyfsat geschwint, och
 2. att guldfonden har en minsta insättning om 1000 kronor (eller en hel andel om man byter till certifikat istället för fond(?)).

Nummer 2 innebär att:

 • det blir problem att ha en målfördelning om 1/3 av respektive GTFo-konto i guld (om köpsignal kommer) innan dess att kontovärdet genom månadssparandet och generellt utveckling kommit upp i minst 3000 kr (men i mina preliminära siffror inför månadsskiftet så är det lyckligtvis ingen guldköpsignal), samt att
 • det blir svårt att nyinvestera i guldfonden månaden efter man köpt guld eftersom man måste vänta tills månadssparandet fått ihop 1000 kr att kunna köpa in sig i guldfonden för. Den preliminära planen är att detta belopp som är för litet för att köpa guld för istället går in i “Svenska korta statspapper” (för tillfället Länsförsäkringar Kort räntefond) under tiden tills det kommit ikapp det minsta köpbeloppet, oavsett övriga signaler.

Det här kan man ju anse vara “fel” eller orättvisor i jämförelsen, men det är ju också just sådana problem som småsparare ställs inför, att det är krångligt och dyrt att handla med vissa tillgångsslag. Jag tycker därför att det är helt förenligt med den “tillämpade” ansatsen även om det blir lite slafsigt ur ett vetenskapligt perspektiv. Men som sagt, hela syftet med den här undersökningen är att vara på en anekdotisk nivå.

Jag skulle säga så här:

@kroko kör på, men gör det med en liten summa i Lekhinken och ha som mål att lära dig, inte nödvändigtvis att slå index.

Bara den här tråden ger dig massor av inspel som du kan nörda ner i flera veckor. Prenumerera på Henning Hammars Börslabbet om du inte gör det och lär av honom. Han är väl den mest metodiske i Sverige vad jag känner till.

Du är relativt ung och vi behöver alla bygga vår egen erfarenhet, annars kommer ju den obesvarade frågan vara: “tänk om?”

Många av oss andra har ju gjort resan, försöker hjälpa till, men vi kommer inte sitta med någon ånger i form av tänk om.

3 gillningar

Hej, mina två cents. Jag läste mycket om detta runt 2006-2008, hade en del pengar att investera. Läste mycket från bl a Meb Faber skrev. Hur man skulle köra olika momentum strategier och hur Ive Leauge portföljerna investerades. Läste massa olika white papers, böcker och annat.

Pga av olika orsaker var jag tvungen avsluta och ta ut mina pengar.

Sedan gick det 10 år tills år 2018 innan jag började investera igen. Då kollade jag upp hur det gått för alla strategier som jag följde hade gått i verkligheten. Och det var en smärre chock för mig. Meb Faber har en liten investeringsfirma med olika fonder som följer hans strategier och varenda en hade gått mycket sämre än global indexfond. Det fick mig verkligen och tänka. Jag var helt inne på alla dom strategierna, allt var logiskt, perfekt och backtestade. Var helt övertygade om att detta var helt perfekt. Men i verkligheten funkade det inte.

Alla som jobbar i finansbranchen är ute efter att tjäna pengar. Man tjänar inte mycket pengar på att rekommendera en lågkostnadsindexfond. Därför kommer man på alla dessa strategier som verkar smarta på papret så man kan ta ut högre avgifter för. Det behöver inte vara en fondförvaltare, det kan vara någon som säljer en bok, en kurs, någon som är affiliate och får en kickback för att slussa användare vidare. Eller en nätmäklare som vill att du ska trada så mycket som möjligt. Alla är ute efter att tjäna pengar. Så lita inte på någon är mitt tips och att en simpel trendföljningsalgoritm tyvärr inte kommer ge dig mer pengar än en globalindexfond. Snarare tvärtom.

5 gillningar

Lite bevis på att vi alla varit där och meckat:

samt

När jag säger att jag har testat det mesta så menar jag faktiskt allvar. Jag har nog varit överallt… :see_no_evil:

Aktuell bild från en av mina depåer. Jämför framförallt med de två sista indexfonderna:

Därav:

2 gillningar

Haha ja precis dom fonderna jag tänkte på! Blev chockad när jag såg dom. Och då hade jag noll kronor investerad i dom… Kände mig nästan bedragen. :flushed:

2 gillningar

Ja, absolut! Jag tror på RT-filosofin och är medveten om det här men har tänkt att jag ändå skulle skaffa mig en lekhink (det har ni väl också en? :wink: ) och om det här nu marknadsförs som en dundermedicin och det hävdas saker kors och tvärs även i Sverige och på forumet så ska det bli intressant att se om det finns några (anekdotiska) belägg för det.

Bara genom era svar här så tycker jag att bilden blivit mer nyanserad än vad den var tidigare i forumet.

Men exempelvis tycker jag att det var intressant att 1-3-6- och 3-6-12-“fonderna” gav olika köpsignaler nu när jag matade in de preliminära siffrorna. I den korslänkade tråden hävdades det att kortare signaler var bättre och nu finns det möjlighet att anekdotiskt utvärdera det (efter X tid). Eller om det är skillnad på professionella trendfonder man köper (som ni visat inte gått sådär jättebra :D) eller om man tillämpar trendstrategin själv, etc. Jag (vi) kan också se exakt hur många kronor mer jag tjänat på Lysa jämfört med de andra olika alternativen och om det är någon större skillnad på bred/hållbar inriktning på Lysa (eller om det kan kvitta), eftersom det finns helt nystartade och opåverkade ISKn för vart och ett av scenariona.

Nu när jag sänkte exponeringen i och med feedbacken från forumet så är det “bara” 1200 kr i månaden som går in i de olika trendstrategierna. Går det helt käpprätt eller är för jobbigt av någon annan anledning så får jag väl lägga ner projektet och gå 100% index igen. Man är ju inget träd, eller hur :stuck_out_tongue:

1 gillning