Globslfonder ej globala?

Är det inte bättre att köpa Europa, USA, Japan och Tillväxtmarknads indexfonder och vikta enligt världsindex istället för att köpa en globalfond som bara innehåller exponering mot utvecklade länder? Detta om man vill ha största möjliga exponering mot hela världen?

Alternativet att köpa globalfond + indexfond för tillväxtmarknader gör väl att man aldrig kan få exakt rätt viktning?

Vad har ni för tankar om detta?

 

Det finns ändå någon anlädning att fördelningen i globalfonden ser ut som det gör. Frågan är om du kan göra det bättre själv!

https://www.smaspararguiden.se/jour/darfor-gor-det-ingenting-att-globala-aktiefonder-overviktar-usa/

Mvh.jack

 

 

All in i SPP Aktiefond Global, en Globalfond inkl tillväxtmarknader för 0,3%.
På detta sätt så slipper du ombalansera och hålla på och vikta olika marknader osv.

Mvh, Nils