Guldets värde vid ombalansering?

Hej Jan!

Min man och jag har just viktat om vår allvädersportfölj och för första gången lagt till fysiskt guld. Kul att beställa, spännande att hämta ut! Hur brukar du göra vid halvårsöversynen ang guldets värde? Räknar du t.ex. med ett säljpris per gram?

Med vänlig hälsning,

Lisa Wiklund