Handelsbanken euro obligation

Hej!

Har en fråga kring denna Obligation…
Hur bestäms (vad baseras) den dagliga utdelningen på, alltså dess NAV-kurs?