Hela ekonomin inkl boendet i permantportföljen? (rika-tillsammans-portföljen)

Hej, jag undrar hur man bör resonera kring boende i förhållande till permantportföljen (rika-tillsammans-portföljen) . Jag har sorterat mina tillgång dels efter 4-hinkarsprincipen, men försöker också analysera dem enligt permantportföljen. Dvs jag försöker analysera hur stor del av mina tillgångar som faller inom de respektive kategorierna, inklusive mina pensionsavsättningar och bostad.

Av Jans beskrivning verkar fastigheter höra hemma tillsammans med guld, men det känns som att bostadspriser rör sig delvis relaterat till börsen. Har övervägt att placera hälften av bostadens värde i kategorierna guld respektive aktier. Vad tänker ni om det? Eller ska bostaden räknas till aktiekategorin helt och hållet kanske med hänsyn till risk?

Tankar kring detta sätt att betrakta hela privatekonomin enligt permantportföljens principer? Jag tänker att den kan bli för passiv med 25% i varje kategori så överväger att totalt 70% aktier (då ev inräknat del av bostadens värde bland aktierna) och 10% på övriga.

Jag är drygt 30 år och i mitt fall är bostaden absolut största posten och aktierna i pensionsavsättningar utgör majoriteten av övriga tillgångar. Har lite andra aktiefonder och kontanter/korta räntor samt lite silver och guld i övrigt. Funderar på att byta aktierna som inte är låsta pensionssparandet till långa räntefonder för att öka diversifiering något på det totala sparandet. Och oavsett om jag siktar på 25% jämn fördelning eller 70A-10K-10L-10G så skulle jag behöva satsa mest på långa räntor och kontanter närmsta tiden för att kunna jämna ut fördelningen mellan de fyra tillgångsslagen. Om inte bostaden ska räknas som aktier för då behöver jag satsa mer även på guld.

 

Bostaden är en s.k. real tillgång. Det passar egentligen inte in “perfekt” i någon av de 4 kategorier som permanentportföljen har, om om den ändå ska räknas in hade den enligt mig hamnat tillsammans med guld. Aktier ger utdelning och genererar värde, vilket inte en bostad gör. Räntor är att du lånat ut pengar och får ränta på dem. En real tillgång är mer likt guld: ett skydd mot inflation. Om 20 år har du fortfarande precis ett hus, som är värt mer om det varit inflation. Precis som guld. Det skiljer sig dock lite mot guld i bemärkelsen att guld har en åtminstone kortsiktig “hedge” mot dåliga nyheter och mot dollarn, vilket inte bostäder har på samma sätt.