Hjälp med googlefinace

Jag och Googlesheets+Googlefinance blir inte riktigt vänner. Det jag vill göra är att lista en akties kurs med veckodata (inte fredagens slutkurs) räknat från ett visst startdatum. Låt säga att jag har tickern Eric-b med startdatum 21-07-05 (en måndag) då vill jag lista slutkursen för 7, 14, 21 och 28 dagar efter det datumet.
Tickern är i cell A1 och datum är i B1. Hur är då formeln i C1 om jag vill visa kursen för 210705 ?

=GOOGLEFINANCE(stock symbol,“date”) tror jag, men kanske minns fel.

Kanske behöver testa formatet lite, antar att det är USA date format

Nu förstår jag varför inga exempel från nätet fungerade. Man ska använda ; istället för , i formeln. Man kan även använda svenskt datumformat. Kanske för att här används , som decimaltecken och inte som avgränsare.
Formel för Eric b för i fredags 3/9 =GOOGLEFINANCE(“sto:ERIC-B”;“close”;“2021-09-03”)

2 gillningar