Hjälp mig med caset sparkonto istället för räntefond

I vårt hushåll har vi den största delen av vårt sparade kapital hos Lysa Hållbar som så många andra. Under dessa turbulenta tider och räntemarknader som är högst dysfunktionella har jag nu funderat på ersätta räntedelen med sparkonto. Men det är alltid något jag missat som ni kan bidra med vilket är varför jag vill be er om lite hjälp.

Givet att vi har flera olika konton med en fördelning om minst 10% räntor och hela vägen upp till 80%, innebär det här att vi helt sonika tar dessa pengar ut ur ISK och in på varsitt sparkonto. Därefter ställer vi om fördelningen på ISK-kontona till 100% aktier. Anta att vi har 400 000 placerat i räntefonder idag.

Vilken kostnad utsätter jag oss för om vi flyttar detta kapital från deras hållbara räntefond till deras sparkonto istället?

Risken är att ni missar den positiva utvecklingen hos räntedelen i Lysa när räntenivån globalt i stort vänder ner igen.

Här är utvecklingen för räntefonden ifråga och en länk till dess egen sida hos Öhmans. Det är en aktivt förvaltad räntefond som nu ligger med kontanter och väldigt korta räntor i värdebolag med bra kreditkvalitet och stabila kassaflöden. Det är med andra ord inga raketförändringar som kommer hända även om räntorna går ned igen.