Höja upp bostadslån som insats

Hej, är intresserad av att köpa en fastighet.

Bor i radhus i Stockholm som stadigt ökat i värde seden anskaffandet, belåningsgrad ca 60%.
Har utöver huset inget större kapital att slänga in i en ny fastighet.

Hur ser bankerna på att höja belåningen i radhuset för att lägga kontantinsats , medan jag tecknar nya lån för den nya fastigheten?

Tänker mig kanske en total belåningsgrad på 80% för båda fastigheterna, trots att den nya fastigheten enbart är finansierad med lånade pengar, fast med radhuset som säkerhet. Sen är det väl upp till banken vilken belåningsgrad som är okej.

Du får nog helt enkelt fråga din bank. Men det beror nog på din/familjens övriga ekonomi, inkomster etc. om de går med på det. Du kan ju göra en överslagsberäkning själv på t.ex. SBABs hemsida:
https://www.sbab.se/1/privat/Lana/bolan/rakna_pa_ditt_bolan/sa_mycket_kan_du_lana.html#/views/kalkyl1

Där du lägger in värdet på båda fastigheterna, din inkomst och kontanter som motsvarar 80% belåning. Då får du en fingervisning, men det är i slutändan upp till varje enskild bank att bevilja eller ett lån.