Hur beräknas allokeringen?

Hej,

Funderar över hur man kommer fram till att det t.ex. ska vara 20 % Sverigefonder i Globala barnportföljen, 10 % Asien och tillväxtmarknader m.m.

I Nybörjarportföljen är det istället 15 % Sverigefonder och globalfonder har sjunkit från 60 % till 45 %.

Har försökt söka på både svenska och engelska men inte hittat någon riktig förklaring till hur man kommer fram till dessa procentsatser eller andra för den delen.

Allokeringen i globalportföljen ska spegla hela världsmarknaden, dvs. den ska vara marknadsviktad enligt MSCI ACWI (inkl. tillväxtmarknader) eller MSCI ACWI IMI index (inkl. tillväxtmarknader och globala småbolag).

Eftersom Avanza Global (och LF Global Indexnära) följer MSCI World index (som följer endast stora företag i de 23 mest utvecklade länderna i världen) måste man kompensera det med tillväxtmarknader som är ca 12% av världsmarknaden (enligt ACWI, se cirkeldiagrammet på https://www.msci.com/world).

Sveriges andel av världsmarknaden är endast drygt 1% så man kan fråga sig varför ska det vara hela 20% Sverige i en portfölj. Det kallas för home bias, och det kan handla om att på kort sikt kan det minska valutarisken. Diversifiering (och därmed lägre volatilitet) kan vara en annan orsak, men för det mesta handlar det väl bara om känslomässiga skäl: vi älskar Sverige och vill gärna stötta svenska företag. Men man ska inte glömma bort att en gång i tiden, och inte alltför länge sedan, gick Sverige faktiskt till och med bättre än världsmarknaden! (Men det är nog bara nostalgi om man vill tro på att historien kommer att upprepa sig.)

Allokeringen av aktiefonder i nybörjarportföljen ska vara det samma som i globala barnportföljen. Eftersom nybörjarportföljen innehar en större andel räntefonder minskar naturligtvis andelen aktiefonder proportionerligt och procentuellt sett till hela portföljen.

På den här bloggen finns det flera som har argumenterat för att det räcker gott och väl men en global indexfond och att det löner sig inte att diversifiera ytterligare (vilket kan stämma, särskilt på lång sikt). Andra tycker att det innebär för hög risk och vill diversifiera ytterligare med tillväxtmarknader och/eller Sverige och hoppas att på köpet får man också lite bättre avkastning. - Om vi tar t.ex. fondroboten Lysa är allokering av dess aktiefonder väldigt nära MSCI ACWI IMI, med home bias 20% Sverige.