Hur kan man kategorisera Lendify i sin diversifieringsuppställning?

Jag har en del pengar hos Lendify. Investeringarna har olika löptid med ett snitt på ca 4 år. Hur är det rimligt att lägga in detta i min kategorisering med risken i åtanke? Lång ränta eller företagsobligation. Det är det kategorierna som känns aktuella av de som jag har nu.

Jag själv kategoriserar sådant sparande som “företagsobligation med hög risk/avkastning”.