Hur kommer Riksbanken att agera nu när inflationen överstiger inflationsmålet?

Vad kan de göra? Inflationen verkar ju helt bero på logistikhaveriet i världen. Leveranser som inte funkar, komponentbrist etc. Det är väll det som drivit priserna?

Jag tror denna snabba ökningen av priser kommer att vara temporär. Övergående. Inget jag oroar mig för i varje fall.

Att råvaropriserna drivits upp (oavsett anledning), däremot, kan bli ett problem tror jag. De som behöver resurserna kommer kanske välja att lagra istället för att köpa just-in-time, vilket kan innebära tvära prisnedgångar längre fram, och så kan det bli svängigt och ryckigt på marknaden.

Lånefesten fortsätter :partying_face:

Riksbanken låter sina historiskt stora stöd fortsätta med hänvisning till att inflationen är övergående OCH att energipriserna delvis är boven i dramat.

Så alternativ 1 vann, men även lite alternativ 2 → Grattis till er som gissade rätt

2 gillningar

Alternativ 1-röstare här :muscle: Får jag en T-shirt?

Nu behöver vi bara en omröstning för när Riksbanken de facto kommer höja räntan, oavsett vad de säger de närmaste månaderna :slight_smile:

Jag tror nog på Q2-Q3 2023. Helt utan belägg utan bara beroende på intuition!

Jag tror inte att det handlar om någon konspiration. När målet är luddigt så är det bekvämt att inte agera. Man tittar på datan från ett håll som gör det möjligt att fortsätta på samma bana. Oftast får man ingen (högljudd) kritik för att inte göra någonting så länge det inte skiter sig totalt.

Priset är fortsatt låg ränta på ditt rörliga lån i några år till :trophy:

1 gillning

Påminner mig om detta citat från FED:

Financial markets have been volatile in recent weeks, credit conditions have become tighter for some households and businesses, and the housing correction is ongoing.

Nevertheless, the economy seems likely to continue to expand at a moderate pace over coming quarters, supported by solid growth in employment and incomes and a robust global economy.

Från Augusti 2017, någon månad före den stora finanskrisen.

1 gillning

Nej det måste inte vara en direkt konspiration men jag menade även att de skulle göra något av “bekvämlighet”.

Men med det sagt, det är ju ingen vetenskap vi pratar om och framtiden är okänd. Så det är ju lätt att plocka fram t.ex. gamla citat som visade sig inte stämma som inlägget ovan.

Spontant, som lekman och ny på forumet, blir mina reflektioner och frågor dessa:

  • Signalerar man med detta besked att räntenivåerna fortfarande kommer att hållas på låga nivåer?
    Känns det inte sannolikt att t.ex. bopriserna då fortsatt kommer att öka (och kanske ännu mer vid risken att inflationen ej är temporär) och med det även den privata skuldfällan vilket skulle betyda att man sätter sig i en ännu svårare sits framöver?

  • Ekonomin verkar expansiv, är det inte då ett missat tillfälle att höja reporäntan med åtminstone några baspunkter? Varför vill man fortsatt ligga på en reporänta som är noll? Är man betänksam kring vilka signaler och/eller konsekvenser ett sådant beslut kan få eller hur tänker ni att resonemanget går hos Riksbanken?

Sedan formellt den 1 januari 1995 bedriver Riksbanken den operativa penningpolitiken utifrån ett inflationsmål. Målet är att inflationen, mätt enligt konsumentprisindex, ska begränsas till 2 % per år med ett s.k. toleransintervall på ±1 procentenhet.

Från: En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005 Rapport från riksdagen 2006/07:RFR1 - Riksdagen

1 gillning

De korta räntorna (rörlig bolåneränta) påverkas relativt mycket av riksbankens styrränta.
Bolåneränta med längre bindningstid påverkas mer av den globala räntemarknaden som svenska bolåneinstitut verkar på.
Eftersom många köper den bostad de har råd med utifrån det lånelöfte banken har givit kommer lånelöften i stor grad styra slutpriset.
Lånelöften är beroende på kalkylräntan och om den stiger minskar köparens betalningsförmåga och därmed pressas slutpriset.

1 gillning

Till att börja med är nog de flesta här inne lekmän på området, och penningpolitik är till sin natur politisk, inte vetenskaplig!

Svar ja.

Men Riksbankens uppdrag berör inte skuldsättningen. De ska bara bry sig om inflationsmålet om 2% och inget annat. Det kan man tycka är fel och Ingves själv gillar inte hur skulderna byggs upp. Säger han själv i alla fall.

Men det ansvaret ligger mer på t.e.x Finansinspektionen.

Man förväntar sig likt hela västvärldens centralbanker genuint att inflationen är övergående, och att för tidiga räntehöjningar skulle tippa oss in i deflation på sikt.

Det är just det som de lärde tvistar om :slight_smile:

2 gillningar

I teorin är detta fallet, men i Sverige så köper Riksbanken även bostadsobligationer i ett nästintill maniskt tempo. Dvs. det är inte mkt till räntemarknad.

Denna graf roar mig lite.

Hur räntan på Bostadsobligationerna direkt stack iväg när WHO deklarerade covid-19 en pandemi (2020-03-11).

Denna snabba uppgång föranledde Riksbanken att köpa vartenda bostadspapper de kunde komma över för att trycka tillbaka den av marknaden satta räntan på obligationer.

Ja det var väl bra. Men mest intressant hade ju varit att se utvecklingen på marknadsräntan om inte riksbanken hade köpt några bostadsobligationer. Annars är det lätt att tänka sig att räntorna hoppade rejält på osäkerheten i början men sen hade lugnat sig ändå.

2 gillningar

Verkar vara en del snack kring att FED börjat skifta fokus mot den stigande inflationen på senaste i USA. Vad tror ni, kommer vi att få se en liknande utveckling i Sverige?

Några citat från artikeln:

Comments by Fed officials suggest the central bank is likely to decide to double the pace of its taper to $30 billion a month at its December meeting next week. Initial discussions could also begin as soon as the December meeting about when to raise interest rates and by how much next year with Fed officials set to submit a fresh round of economic forecasts and projections for the fed funds rate.

St. Louis Fed President James Bullard said Friday he wants asset purchases to end in the first quarter so the Fed can position itself “soon” and make every meeting “live” for a possible rate hike. Several other officials have now spoken openly about the chance for multiple rate hikes next year and the potential need to raise rates to combat inflation.

Fed Chair Jerome Powell in testimony last week supported the idea of a faster taper and made a dramatic shift when he said the big concern with another wave of the coronavirus or new variant was inflation, because it might keep people out of work and worsen supply constraints. It was a big change for Powell and the Fed since previous virus waves have mostly raised worries about weak demand, not tight supply.

2 gillningar

@rebus Ingves har vid flertalet tillfällen uttryckt att Riksbanken inte kan ha en linje som allt för mycket avviker från omvärldens. Om det gällde när räntan skulle vara låg och stimulanserna massiva så borde det även gälla när räntebanan justeras uppåt och stimulanser minskas.

Sen om ekonomin ens klarar av en omläggning… det är en annan femma.

Hade varit sjukt intressant med ett inspel från @AuAgEric kring detta :slightly_smiling_face:

2 gillningar

Då så… Högsta inflationssiffran under min livstid rapporterades precis på 3.6% KPIF Inflationstakten 3,6 procent i november 2021

Det som jag dock finner mycket intressant är att KPIF-XE (exklusive energi) fortfarande inte når upp till målet om 2.0%!

1 gillning

Ja, hoppas bara de inte förhastar sig med räntehöjningar och gör en 2011 igen.

Tror att sannolikheten för detta är obefintlig. Vi är långt ifrån räntehöjningar. Det som är intressant är att se ifall inflationen sprider sig bredare i samhället. Då får vi snart en tidpunkt när räntorna, i kombination med Riksbankens fortsatt kraftigt expansiva köp av obligationer, kommer framstå som totalt obegripligt.

Viktigt att vara nykter här och minnas hur ränteläget faktiskt ser ut. Dvs. att vi ALDRIG NÅGONSIN haft så låga räntor som vi har just nu. Den biten blir svårare och svårare att motivera ju längre tiden går.

Nej menar inte att de höjer några räntor i dagsläget. Men bara prat om justerad räntebana verkar förhastat i dagsläget. Månadssiffror känns tämligen ointressanta egentligen, men gissar de lärt sig läxan.

1 gillning