Hur länge skulle du stå ut med underprestation?

Hur länge skulle du stå ut med underprestation i ett tillgångslag eller sektor/region?

Det många sannolikt inte reflekterar av när de köper någon form av tillgångsslag eller väljer att allokera mot exempelvis en sektor/region är hur de skulle bete sig vid en långvarig underprestation.

Det jag ber dig att göra är att tänka efter, hur många år klarar du att hålla ett tillgångsslag och balansera om från ett vinnande till detta förlorande? Exempelvis sälja dina aktier för att köpa räntor, guld eller något annat, samt vice versa.

Lite tidsperspektiv, då vi tenderar att överskatta våran uthållighet.
3 år brukar en gymnasieutbildningen pågå .
5 år kan en högskoleutbildning vara.
10 år – Ditt barn föds och har redan gått några år i skolan.

Att kolla på en graf och säga – Det där är lätt, det klarar jag, X år är ju kort tid. Det kan vi alla säga. Det är ännu lättare när börsen går bra några år. Men ta det i perspektivet att vissa tillgångsslag kan underprestera i årtionden. Främst för vi kan ha sådan otur med när vi börjar spara i något. De flesta småsparare tenderar också jaga avkastning (performance chasing) vilket sällan lönar sig.

Hur är detta relevant? Många här har flera tillgångsslag och är diversifierade. Det finns dock de som enbart har aktier, så delvis är det relevant. Men det är lätt att hamna i läget att man kollar på det enskilda tillgångsslaget efter något år och undrar varför man köper något som bara går ner, även om man har det i en portfölj. Det är extremt lätt där och då att kanske glömma bort att det här sparandet ska jag har om 30 år när jag går i pension. Men så lite som 10 år är en livstid bort för de flesta.


Några exempel med 100.000 investerade från start samt 10.000 per år i bidrag. Jag har valt ut några vanliga tillgångslag i Portfoliocharts. Det här är också utan avgifter och transaktionskostnader. Givetvis är allting cherrypickat med startdatum, men det är lätt att tro att man inte hamnar i den positionen. Man kan ha sån förbannad tur och otur med när man börjar investera!

Inflationsjusterad CAGR (Compound Annual Growth Rate)
Svenskt aktieindex – 1970-1981 | -1,09%
Svenskt aktieindex – 2000-2010 | -0,09%
MSCI World (LF Global) – 1970 – 1982 | -0,90%
MSCI World (LF Global) – 2000-2013 | -0,81%
S&P500 (LF USA) – 1970-1982 | -2,22%
S&P500 (LF USA) – 2000-2014 | -0,73%
10-Åriga Svenska Statsobligationer – 1970-1988 | -0,08%

Hur länge skulle du klara av underprestation i ett tillgångsslag innan du ger upp det?
  • Mindre än 1 år
  • 1-3 år
  • 3-5 år
  • 5-7 år
  • 7-9 år
  • Mer än 10 år

0 röster