Hur spekulerar ni med era pengar på börsen (rent tekniskt syftar jag på)?

Först och främst får jag väl nämna att jag vet att ordet “spekulation” är lite av ett skällsord nu för tiden. Samtidigt vill jag visa på hur jag själv applicerar strategisk ursprungsallokering vid enstaka spekulationer på börsen.

Jag har tidigare nämnt hur jag ser på koncentrerade portföljer och att man kan justera allokeringsprocenten upp och ned i portföljen beroende på den risk man är villig att ta i sin portfölj. Den lilla bit jag vill tillägga i detta fall är rebalansering av spekulationen.

Man kan kontrollera en spekulation via rebalansering. Om vi säger att vi vill spekulera i en ny “het” aktie. Säg att vi vill riskera 10% av vårt totala portföljmarknadsvärde i denna spekulation, då blir den strategiska ursprungsallokeringen 90% likvid saldo, 10% “het” aktie.

Vad man nu gör är att enbart rebalansera underviktning, när aktien faller i värde, enligt den strategiska ursprungsallokeringen. Den strategiska ursprungsallokeringen sätter spekulationen i ett strikt disciplinerat grepp så att man inte gör vad många icke framgångsrika spekulanter bruka göra (vilket bruka leda till “barskrapning”), satsar “hela huset” på ett kort.

Notera hur jag skrev att man bara ska rebalansera undervikt, inte övervikt (“aktien går med pappersvinst”). Vid övervikt kan man åka med uppåt ett tag (“let your winner ride”). När man sedan ska realisera, då realiserar man ut hela innehavet och spekulationen har fått sitt naturliga avslut (notera att detta är en “spekulation”, inte ett långsiktigt innehav. Rebalansering fungerar på båda situationer). Att rebalansera undervikten är bara till för att maximera uppsidan, inget annat.

Ett bra råd att tänka på innan man spekulerar är att kolla på ett par saker (“nyckeltal”):

-soliditet (över 50% är en god soliditet. Banker är ett klart undantag från denna regel med tanke på att deras balansräkning är annorlunda från andra företag)

-kassalikviditet (över 1,00, d v s över 100% är en bra kassalikviditet och inger förtroende för bolagets korta framtid).

-vinst/aktie (självfallet ska den vara positiv annars har man tagit en extremt hög spekulation och då bör allokering i portföljen vara långt mycket mindre än vanligt (negativ vinst per aktie påverkar ovanstående nyckeltal direkt negativt). En negativ vinst/aktie kan bli en sjuhelsikes volatil resa nämligen, därför krävs inte en stor ursprungsallokering för att få en god potentiell avkastning när överviktning infinner sig).

Dessa nyckeltal är vad jag kollar på innan jag spekulerar. Det sänker risken och gör att jag vågar allokera mer av min portfölj i en specifik spekulation. Spekulationerna brukar sällan vara mer än en vecka. Det hela beror på hur snart man kan få till en rebalanserad överviktning i innehavet.

Det finns många sätt att “flå en katt”. Att spekulera har fått ett onödigt dåligt namn. Gör man det på ett konstruktivt och genomtänkt sätt behöver risken absolut inte vara så hög som många påstår och det krävs heller inte en MBA eller en redovisningsutbildning för att få till det. Lite sunt förnuft brukar vara en god egenskap hos en strategiskt allokerad spekulant. Jag tror många människor där ute besitter sunt förnuft, bara de vågade använda det lite mer än de faktiskt gör.

Att spekulera med en strategisk ursprungsallokering som underliggande mall kräver ingen känsla för tajming. Bara en tilltro till siffrorna och processen.