Hur stor är din sparkvot?

Ny onsdag och ny undersökning. Denna gången på sparkvot. Ett genomsnittligt år, hur stor del av dina inkomster sparar du?

Räkna in allt sparande, tex amorteringar ingår i sparande. Det enda du inte behöver ta med är tjänstepensionsavsättning. Löneväxling är ok men jämför då nettopengar (=dela med två).

  • 0 - 10 %
  • 10 - 20 %
  • 20 - 30 %
  • 30 - 40 %
  • 40 - 50 %
  • 50 - 60 %
  • 70 - 80 %
  • 90 - 100 %

0 röster

Kan vi definiera sparkvot? :slight_smile:
Är det investerat belopp på nettolön eller bruttolön?
Räknas bruttolöneavdrag för tjänstepension in?
Räknas amorteringar in?

Haha, jag kommer nog aldrig någonsin kunna formulera en tråd utan att få feedback på problemställningen. :joy:

Har uppdaterat frågan. :slightly_smiling_face:

2 gillningar

60-70% och 80-90% saknas i alternativen.

Ska sparande för att i framtiden köpa boende räknas in i sparkvoten?

Det antar jag, allt sparande är väl för framtida köp på ett eller annat sätt? :slight_smile:

Klantigt. Sorry! :man_facepalming:

Absolut.

Okej, det där gör mig lite förvirrad. Jag vill minnas att du på annat håll uttryckt att sparande för konsumtion snarare bör betraktas som periodisering men också att bostaden bör betraktas som konsumtion. Om jag då sparar för att köpa bil, resa, annan mindre sak eller som jag som student gör; sparar under läsåret för att ha pengar på sommaren, vad bör då betraktas som sparande och därmed ingå i sparkvoten?

= självklar periodisering. Det som blir en permanent del av din portfölj utan satt tidsmål förutom möjligtvis pensionen är sparande. För mig blir bostadsköp mer som att man skiftar tillgångsslag i portföljen, däremot är inte avsättning till ex. underhåll sparande utan periodisering.

1 gillning

Nu kanske jag är lite jobbig, men borde det inte finnas ett svarsalternativ under 0%? Visserligen kanske de som platsar i lyxfällan inte hittar hit, men kan ju finnas FIRE människor som lever på sparat kapital.

Det beror ju helt på vad syftet är med undersökningen. Känns ju snarare som populationen FIRE inte är intressant för denna frågeställning.