Hur viktar man en marknadsneutral ränteportfölj?

hej. Om jag vill hålla mig helt neutral till räntemarknaden. Följa svenska ränte/obligation/kreditindex i princip.

Hur ska jag då vikta mellan korträntor (sparkonto)/ långräntor och företagskrediter?

är 1/3 var en rimlig balans mellan risk/avkastning?

företagskrediter är kanske mer riskfyllda än vi trodde. Och sparkonto är kanske för lite riskfyllda för att ge någon avkastning.

Lite vilsen. Kanske ni har något bra resonemang