Inflation + ISK Skatt fråga

Hej!

Jag försöker reda ut hur mycket avkastning ett isk konto behöver ge för att ”break even” med inflationen (2%) och den nya Isk skatten (2020 - 1,25%)

blir det:

A. 2% + 1,25% = 3,25%

eller

B. 1,25*0,3 = 0,375% och därmed 2% + 0,375% = 2,375%

Jag månadssparar ej till detta isk och räknat heller inte med den första insättningen på isk kontot.

tacksam för svar!

 

Med vänlig hälsning, Anton

Hej,

Schablonintäkten är 1,25%. På detta betalar du 30% skatt. Svaret på din fråga är ‘B’.

Tack Björnen! :slight_smile:

Tack Björnen!

Med vänlig hälsning, Anton

KPI under året 2018 var 2,9%. Året 2018 ISK skatt var 0,447%. Ta hänsyn till KPI, 2018 ISK break-even var +3%. 3% avkastningen ger 0,07% värde efter skatt och inflation efter tar hänsyn till KPI.
Man ska ta reda på KPI om man räknar inflation på allvar.
Om man tar inte hänsyn till KPI räknar man : avkastningen - ISK skatt - inflationsmål (3%-0,447%-2%)=0,553%. Man tror att 3% avkastningen ger 0,553% värde efter skatt och inflation.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/