Information om gamla aktiers nuvarande värde

Hej! Min far köpte år 1972 aktier till ett värde av 6000 kr i ett bolag. Därefter glömde han bort dessa aktier. Bolaget var rätt litet i början av 70-talet och har sedan dess ombildats och skapat olika dotterbolag med rätt stor omsättning. Vart vänder han sig för att ta reda på dessa aktiers nuvarande värde?

Hej!

Var köpte han aktierna, var det hos sin vanliga bank på en depå eller liknande? Han kan börja med att göra av sig till dem han har sina aktier hos och där få information. Spännande att se hur det gått, verkligen buy and hold där!

Vänligen

Elin