"Inställd löneökning"

Ja, så fungerar det ju med överskottet.

Då människor känner sig kränkta kommer här en liten redigerad version:
Min egen kognitiva förmåga är inte tillräcklig för att sätta mig in i bakgrunden till att någon som inte ännu omfamnat aktiebolagskonstruktionen som företeelse har att hämta på ett forum som primärt avhandlar just frågor om investeringar i densamma.

Konstruktionen med aktiebolag är grunden till världens välstånd.

Den som vill förstå aktiebolag som konstruktion kan bygga på sin egen kunskap om densamma genom att förkovra sig i böcker. Det är nämligen inte bara överskottet som kan delas ut till aktieägarna - de delar också på risken förstås.

Men delar inte även de anställda på riskerna när man sänker deras löner vid dåliga tider?

Risken att förlora förmånen att få jobba kvar på B-bolaget. Inte mer än så. Ägarna står med hela risken på investerat kapital och styrelse med VD med den juridiska risken.

Vidare är det ingen lagstadgad rättighet eller liknande att få löneförhöjning varje år som en del här verkar tro.

Däremot är det lagstadgad att detta ska MBL:as som det inte verkar ha skett är.

1 gillning

Jag har länge tänkt att jag som anställd väljer säkerheten. Säkerheten av en förutsägbar, trygg anställning med en rimligt löneutveckling. D.v.s. jag får en garanterad avkastning för nerlagd tid.

Nackdelen för mig som anställd att det inte finns möjlighet till någon överavkastning de år när företaget går riktigt bra.

Men det är okej, fördelen med en säker anställning är värt det för mig.

Problemet blir om företaget jag jobbar för inte uppfyller sin del av avtalet (t.ex. håller inne lovade löneökningar).

Jag har då varken möjlighet till överavkastning eller trygga villkor.
Varför ska jag som anställd då inte söka mig till ett annat företag, eller starta eget?

Så är det. Klart du inte skall vara löneslav.